Ryzyka prowadzenia biznesu w Nigerii cz.2

biznes w nigerii
  1. Brak odpowiedniej infrastruktury – prawie wszystkie części kraju mają problemy z dostępem do prądu, słabym systemem transportowym i siecią drogową. O ile te problemy zwiększają koszty prowadzenia biznesu w Nigerii, jednocześnie zapewniają inwestorom niespotykane okazje inwestycyjne, które mogą zapewnić wysokie zyski.

 

  1. Ryzyko walutowe – Naira, która jest lokalną walutą, jest bardzo niestabilna i jako takie stwarza ryzyko dla przedsiębiorstw w ogóle, ale w szczególności dla przedsiębiorstw zagranicznych, które muszą dokonywać transakcji w obcej walucie. Oficjalny kurs walutowy jest ustalany przez Bank Centralny Nigerii, ale na czarnym rynku stawki są często bardzo różne. Ta dysproporcja w stawkach stwarza zagrożenie dla międzynarodowych firm ponieważ wpływa na to, jak firmy wyceniają swoje produkty i usługi, a także przeszkadza w płatnościach i repatriacji pieniędzy z Nigerii. Ryzyko to można ograniczyć dzięki silnemu i solidnemu zespołowi finansowemu i planom finansowym.

 

  1. Postrzeganie obcokrajowców – podobnie jak w większości krajów zakłada się, że obcokrajowcy nie wiedzą zbyt wiele o lokalnych normach, przepisach i cenach. Takie postrzeganie cudzoziemców przez miejscowych może stworzyć sytuację, w której nieuczciwi miejscowi próbują oszukać obcokrajowców na transakcjach finansowych. To może być złagodzone poprzez zapewnienie prawidłowych praktyk w zakresie zamówień, porównań cen i otrzymywaniu wielu ofert od usługodawców.