Ryczałt obejmuje również zakup paliwa

Ryczałt na samochód

Dobra wiadomość dla pracodawców udostępniających pracownikom samochody służbowe z możliwością korzystania na cele prywatne. Zgodnie z interpretacją ogólną nr DD3.8201.1.2020 z dnia 11.09.2020 r. koszty paliwa finansowane przez pracodawcę, udostępniającego pracownikowi samochód służbowy do wykorzystywania do celów prywatnych, mieszczą się w zryczałtowanym przychodzie pracownika z tytułu korzystania z samochodu służbowego.

Ustawodawca dla celów uproszczenia sposobu obliczania wartości nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego świadczenia związanego z udostępnieniem samochodu do celów również prywatnych pracownika wprowadził zryczałtowaną formę określenia jego wartości, którą miesięcznie określono w wysokości:

  • 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3,
  • 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

Dotychczas fiskus w wydawanych interpretacjach indywidualnych zajmował stanowisko, że kwoty ryczałtu obejmują koszty użytkowania samochodu takie jak: ubezpieczenie, bieżące naprawy i przeglądy, z wyłączeniem jednak paliwa, do którego powinno się stosować zasady ustalania przychodu przewidziane w art. 11 ust. 2 i ust. 2a pkt 4 ustawy PIT, co oznaczałoby konieczność odrębnego ustalania wartości paliwa finansowego przez pracodawcę w celu jego opodatkowania u pracownika, co istotnie komplikowałoby sposób rozliczeń.

W wydanej interpretacji ogólnej Minister Finansów stwierdził, że ryczałtowo określona wartość nieodpłatnego świadczenia obejmuje ponoszone przez pracodawcę koszty związane z utrzymaniem i ogólnym użytkowaniem samochodu, przykładowo takie jak: paliwo, ubezpieczenie, wymiana opon, bieżące naprawy, okresowe przeglądy, które zakład pracy – jako właściciel samochodu – musi ponieść, aby samochód był sprawny i mógł uczestniczyć w ruchu drogowym.

Warto zwrócić uwagę, że takie dodatkowe rodzaje kosztów jak: opłaty parkingowe, czy opłaty za przejazdy autostradą zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów nie są objęte kwotą ryczałtu.