Ruszają kasy on-line. Kiedy przedsiębiorca obowiązkowo musi wymienić kasę?

Ruszają kasy on-line

Z dniem 1 maja weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wprowadzająca możliwość stosowania kas rejestrujących on-line. Nie oznacza ona automatycznie obowiązku wymiany dotychczas używanych kas rejestrujących na nowy rodzaj kas rejestrujących. Wymiana urządzeń fiskalnych będzie się odbywać stopniowo, zgodnie z terminami wprowadzonymi przez nowelizację – począwszy od branż, które według Ministerstwa Finansów są najbardziej narażone na nadużycia. Przedsiębiorcy będą obowiązkowo stosować jedynie kasy on-line:

  1. Od 1 stycznia 2020 r. – w przypadku świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, w tym wulkanizacji, sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego i gazu przeznaczonego do silników spalinowych;
  2. Od 1 lipca 2020 r. – w przypadku świadczenia usług związanych z wyżywieniem przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
  3. Od 1 stycznia 2021 r. – w przypadku świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych, kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usług prawniczych.

Jednocześnie ustawodawca wprowadził maksymalne terminy, po którym zakup kasy starego typu (z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii) nie będzie już możliwy – w przypadku kasy z papierowym zapisem kopii od 31 sierpnia 2019 r. a w przypadku kasy z elektronicznym zapisem kopii – od 31 grudnia 2022 r. Datą graniczną jest 1 stycznia 2023 r. – począwszy od tego dnia wszyscy przedsiębiorcy (nie objęci wcześniejszym obowiązkiem wymiany) będą zobowiązani stosować kasy rejestrujące on-line.

Zgodnie z zamierzeniami ustawodawcy stopniowe wycofywanie z rynku kas z papierowym zapisem kopii i zastąpienie ich kasami online będzie służyło zabezpieczeniu interesu publicznego przez większą kontrolę realizowanych transakcji, zwiększenie pewności ewidencjonowania transakcji oraz poboru podatku.

Koszt zakupu kasy rejestrującej on-line będzie tak jak dotychczas częściowo refundowany. Nie ma obowiązku zgłaszania kasy fiskalnej on-line aby możliwe było skorzystanie z ulgi na jej zakup – konieczny będzie jedynie zakup kasy fiskalnej w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia ewidencji.