Roczny Spis Kapitału Zagranicznego w Brazylii 2022 (rok bazowy 2021)

złożenie sprawozdania finansowego.

Właśnie trwa termin składania do Banku Centralnego Brazylii (BACEN) deklaracji dotyczącej Rocznego Spisu Powszechnego Kapitału Zagranicznego 2022 w kraju (rok bazowy 2021).

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje:

1. KTO MUSI ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE?

Roczny Spis Powszechny odnosi się do dat bazowych lat nie kończących się na 0 (zero) lub 5 (pięć) (np. rok bazowy 2021). Oświadczenie musi dostarczyć:

a) osoby prawne z siedzibą w kraju, z bezpośrednim udziałem nierezydentów w ich kapitale akcyjnym w dowolnej wysokości oraz z kapitałem własnym równym lub większym niż równowartość 100 mln USD, na dzień bazowy 31.12.2021 r.;

b) fundusze inwestycyjne z udziałowcami nierezydentami i kapitałem własnym równym lub większym niż równowartość 100 mln USD, na dzień bazowy 12.31.2021 r., za pośrednictwem ich zarządzających;

c) osoby prawne z siedzibą w kraju, o łącznym saldzie krótkoterminowych kredytów komercyjnych (płatnych w okresie do 360 dni) udzielonych przez nierezydentów w wysokości lub większej niż równowartość 10 mln USD, na dzień bazowy 12.31.2021 r.

2. DO KIEDY ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE?

Okres składania oświadczeń z Rocznego Spisu Powszechnego rozpoczął się 01.07.2022 r. i  kończy się w dniu 15.08.2022 r. o godzinie 18:00!

3. FORMULARZ I DODATKOWE INFORMACJE

Formularz deklaracji dla Rocznego Spisu Kapitału Zagranicznego w Kraju, Podręcznik Zgłaszającego oraz inne informacje dotyczące procedury są dostępne na oficjalnej stronie internetowej  BACEN .

4. PRZECHOWYWANIE INFORMACJI

Osoby odpowiedzialne muszą przechowywać dokumentację potwierdzającą dostarczenie informacji przez okres 5 lat, licząc od daty bazowej odpowiedniej deklaracji, w celu przedłożenia do BACEN, na żądanie.

5. KARY

W przypadku opóźnienia, niedostarczenia lub przedstawienia oświadczenia zawierającego nieprawidłowe, fałszywe lub niekompletne informacje, zgłaszający podmiot prawny podlega karze przez BACEN, w tym grzywnie do R$ 250 000.00. (250 000 USD).

Więcej informacji na temat deklaracji dorocznego spisu można znaleźć w okólniku nr 3,795/2016 oraz w uchwale BCB nr 131/2021, oba wydane przez firmę BACEN.