Przekształcenia i aporty a subwencja z PFR

przekształcenia spółki

Niepewność spowodowana pandemią wirusa SARS-CoV-2 mobilizuje przedsiębiorców do podejmowania decyzji odnośnie przekształcenia, podziału, połączenia lub aportu spółki. W związku z tym, że część przedsiębiorców już skorzystała z instrumentów wsparcia Polskiego Funduszu Rozwoju należy przed podjęciem takiej decyzji zastanowić się czy nie będzie ona miała negatywnych konsekwencji. Czy proces przekształcenia lub wniesienia aportu nie będzie skutkował naruszeniem regulaminu i  koniecznością zwrotu udzielonego wsparcia.

W przypadku przekształcenia w inny bowiem sposób może być pojmowana zasada sukcesji uniwersalnej w przypadku przekształcenia spółki handlowej w inną spółkę handlową a w inny sposób będzie pojmowane przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową.

Ma to kapitalne znaczenie dla uznania czy podmiot przekształcony jest kontynuatorem działalności gospodarczej podmiotu przekształcanego bowiem warunkiem subwencji jest prowadzenie działalności gospodarczej przez 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji i utrzymanie zatrudnienia.

W przypadku przekształcenia spółki handlowej w inną spółkę handlową ma miejsce pełna sukcesja uniwersalna. Zostaje zachowany ten sam NIP i REGON. W przypadku przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową dochodzi do wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG. Spółka otrzymuje nowy NIP i REGON wobec czego trudno przyjąć, że dochodzi do kontynuacji działalności gospodarczej przedsiębiorcy jednoosobowego.

Natomiast w przypadku aportu należy jednoznacznie wskazać, że jest to zakończenie działalności przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo zostało wniesione aportem do spółki kapitałowej. Zdaniem PFR w przypadku przekształcenia polegającego na wniesieniu aportem przedsiębiorstwa jednoosobowej działalności gospodarczej do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej, na potrzeby ustaleń dotyczących subwencji finansowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa nie będzie uznawana za kontynuatora działalności prowadzonej przez jednoosobową działalność gospodarczą w kontekście ustalania liczby pracowników i obrotów. W tym przypadku należy liczyć się z tym, że dokonanie aportu przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi subwencja udzielona przez PFR może skutkować obowiązkiem zwrotu 100% tej subwencji