Program pomocowy dla tzw. przedsiębiorstw energochłonnych określany jako Tarcza Solidarnościowa

Oferta podpisana

W związku z drastycznymi podwyżkami cen energii elektrycznej i gazu, rząd zamierza uruchomić program pomocowy dla tzw. przedsiębiorstw energochłonnych, określany jako Tarcza Solidarnościowa.

W związku z tym, że pomoc dedykowana jest przedsiębiorstwom energochłonnym, przypuszczamy, że będzie chodziło m.in. o następujące branże: produkcja odzieży skórzanej (PKD.14.11.), produkcja aluminium (PKD.24.42.), produkcja masy włóknistej (PKD.17.11.), produkcja papieru i tektury (PKD.17.12.), produkcja surówki żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (24.10), wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD.19.20.), produkcja miedzi (PKD.19.20.), czy produkcja pozostałych metali nieżelaznych (PKD.24.45.). Na ten moment nie ma jednak potwierdzonych informacji w tym zakresie. Zakres podmiotów kwalifikowanych do programu może ulec zmianie, będzie weryfikowany w toku dalszych prac legislacyjnych.

O wsparcie będą mogły ubiegać się te przedsiębiorstwa energochłonne, których koszty nabycia energii elektrycznej i gazu wynoszą co najmniej 3% wartości produkcji.

Maksymalna wysokość pomocy wynosić ma do 2 mln euro, gdy wzrost cen energii / gazu wyniesie co najmniej 100% i do 25 mln euro w przypadku ponoszenia straty z działalności operacyjnej i spełnienia warunku wzrostu cen.

Pomoc ma być przyznawana na wniosek złożony operatorowi programu. Za realizację programu odpowiadać będzie minister do spraw gospodarki. Szczegóły dotyczące programu i sposobu składania wniosków będą publikowane na stronach internetowych ww. podmiotów.

Prace nad programem są na etapie projektu, który oczywiście może ulec zmianie. W kolejnych artykułach, będziemy na bieżąco informować o dalszych losach regulacji.