Program Poland.Business Harbour – ułatwienia dla cudzoziemców

Jest to program wsparcia bazujący na obopólnych korzyściach, jakie może dawać współpraca i innowacyjność. Jest to program dedykowany zarówno osobom poszukującym pracy w obszarze IT, jak i osobom planującym założenie w Polsce firmy oraz przedsiębiorstwom, które są dokonać relokacji swojej działalności do naszego kraju. Najważniejsze ułatwienia programu to:

  • przyspieszony proces uzyskania wizy do Polski dla specjalistów z branży IT i ich rodzin, ale także dla właścicieli i pracowników małych, średnich i dużych firm;
  • finansowanie startupów;
  • pomoc prawna z formalnościami i bieżące doradztwo.

Oferta dla specjalistów IT:

Na początek należy podkreślić, że na tę chwilę program dotyczy wyłącznie specjalistów z branży technologii informatycznych. Firmy technologiczne na terenie całej Polski zgłosiły już swoje zapotrzebowanie na pracowników w ramach programu, przy czym oferowane stanowiska są właśnie połączone z przyspieszoną procedurą wizową. Aby skorzystać z tej procedury, potencjalny pracownik powinien skontaktować się z polskim konsulem i wypełnić wniosek wizowy wskazując jednocześnie, że jest to wniosek w ramach programu Poland.Business Harbour. Wnioski te rozpatrywane są priorytetowo, z pierwszeństwem przed innymi.

W przypadku obywateli Białorusi, Rosji, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji,  Armenii i Azerbejdżanu – którzy mogą pracować w Polsce na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, osoby te powinny dodatkowo:

  • posiadać co najmniej roczne doświadczenie w branży IT lub wykształcenie techniczne w tym kierunku oraz
  • dowód zainteresowania zatrudnieniem od jednej z firm partnerskich programu.

Zagraniczne Startupy w Polsce:

Pomoc na tym polu realizowana jest przez Fundację Startup Hub Poland (SHP), która jest pozarządową organizacją non-for-profit oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), jako agencję rządową. Współpracując wspierają one międzynarodowe zespoły startupowe zainteresowane rozpoczęciem lub rozszerzeniem swojej działalności w Polsce w ramach Programu Poland Prize. Zakwalifikowane do programu firmy startupowe mogą liczyć na skojarzenie ich z rynkiem high-tech: w szczególności funduszami VC, aniołami biznesu, korporacjami i partnerami publicznymi oferującymi granty rozwojowe.

Aby wziąć udział w programie należy skontaktować się z operatorem programu. W ramach rozpatrywania aplikacji będzie dokonywana ocena, z jakimi partnerami biznesowymi i inwestycyjnymi w Polsce możliwe jest połączenie dla wnioskodawcy. W następnym kroku należy oczekiwać na kontakt i informację zwrotną, czy wsparcie zostanie udzielone i czy zespół kwalifikuje się do objęcia szybką ścieżką wizową.

Procedura wizowa przebiega analogicznie – należy skontaktować się z polskim konsulem i wypełnić wniosek wizowy w ramach programu Poland.Business Harbour, gwarantując sobie tym samym priorytet w rozpoznaniu wniosku. Po uzyskaniu wizy i przyjeździe do Polski można również liczyć na pomoc z formalnościami dotyczącymi legalizacji zatrudnienia, założenia spółki czy legalizacji dłuższego pobytu w Polsce.

MŚP i relokacja działalności biznesowej

Wsparcie w tym zakresie realizuje Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH). W zakres świadczonej pomocy wchodzi doradztwo w kwestiach formalnych związanych z przeniesieniem firmy lub utworzeniem oddziału. Dotyczy to również kwestii prawnych, czy wsparcia w kontaktach z administracją. Na tym nie koniec – przedsiębiorcy mogą bowiem liczyć także na pomoc w identyfikacji potencjalnych partnerów biznesowych oraz organizację spotkań B2B, w tym spotkań indywidualnych z potencjalnymi partnerami i dostawcami usług. Możliwe jest także otrzymanie specjalistycznych raportów prawnych, biznesowych oraz inwestycyjnych dla inwestorów z wybranych rynków, raportów z lokalnego rynku pracy, czy konsulting lokalizacyjny.