Prawo własności intelektualnej

W ramach specjalizacji Kancelaria oferuje Klientom:

– doradztwo przy dochodzeniu roszczeń za naruszenie praw własności przemysłowej
– doradztwo przy dochodzeniu roszczeń za naruszenie wizerunku
– sporządzenie umów rozporządzających wizerunkiem lub prawami autorskimi
– sporządzanie umów i licencji rozporządzających prawami własności przemysłowej
– przygotowywanie wniosków o zastrzeżenia znaków towarowych

Wybrane doświadczenie:

Kancelaria dochodziła roszczeń z tytułu naruszenia praw do wizerunku znanego sportowca.
Kancelaria dochodziła roszczeń z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej.