Prawo Spółek

W ramach tej specjalizacji Kancelaria pomaga Klientom, w szczególności w następującym zakresie:

– doradztwo prawne odnośnie organizacji przedsięwzięć gospodarczych,
– transakcje M&A ( fuzje i przejęcia ),
– ochrona kluczowego majątku przedsiębiorstw
– doradztwo prawne przy partycypacji menadżerskiej w spółkach
– ład korporacyjny, obsługa organów podmiotów gospodarczych
– ochrona członków organów podmiotów gospodarczych przed odpowiedzialnością.
Wybrane doświadczenie:

– 28 mln zł – wartość zrealizowanych transakcji M&A
– 4 założone spółki jawne
– 3 założone spółki partnerskie
– 27 założonych spółek komandytowych
– 31 założonych spółek z o.o. i akcyjnych
– 11 przekształceń form prawnych