Prawo Pracy

W powyższym zakresie Kancelaria doradza Klientom indywidualnym w sprawach o:

  • nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy
  • wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie
  • ustalenie wypadku przy pracy
  • świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
  • o prawo do emerytury i renty

W powyższym zakresie Kancelaria doradza Klientom biznesowym w aspektach:

  • bieżącego doradztwa w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy
  • przygotowywania wewnątrzzakładowych regulaminów pracy, układów zbiorowych pracy, polityk, procedur
  • audytów przyjętych wewnątrzzakładowych polityk prawa pracy
  • reprezentacji Klientów przed sądami powszechnymi
  • reprezentacji Klientów w toku kontroli ( PIP, ZUS )