Prawo Podatkowe

Prawo podatkowe w Polsce cechuje się wysokim stopniem skomplikowania. Zmienne stanowisko organów skarbowych, wzrastająca presja fiskalna Państwa powoduje, iż coraz częstszym staje się korzystanie z usług doradztwa podatkowego.

Kancelaria oferuje:

  • reprezentację podatników przed organami KAS,
  • reprezentację podatników w postępowaniach sądowo administracyjnych
  • stałe doradztwo podatkowe,
  • przygotowywanie opinii prawnopodatkowych,
  • uprzednia analizę skutków podatkowych transakcji handlowych,
  • występowanie o uzyskanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego

Naszą specjalizacją jest reprezentacja w toku kontroli skarbowej.

Kontrola skarbowa jest bardzo obciążającym i angażującym procesem. Zdarza się, iż organy skarbowe nadużywają swoich uprawnień w toku kontroli. Doradztwo w toku kontroli skarbowej obejmuje pełną reprezentację podatnika przed organami skarbowymi i w toku dalszych postępowań sądowo – administracyjnych.

W szczególności pomagamy w zakresie reprezentacji przy zwrocie VAT

Kancelaria doradza przedsiębiorcom, jak szybko odzyskiwać VAT. Reprezentujemy Klientów w ich w sprawach i postępowaniach z urzędami skarbowymi. Prowadzimy ciągły nadzór nad działaniem urzędników oraz uczestniczymy w kontrolach podatkowych i postępowaniach administracyjno – podatkowych przed sądem.

Analizujemy wpływ split payment na sytuację płynnościową Klientów.

Kancelaria doradza w zakresie sytuacji zagrożenia płynności przedsiębiorstwa w związku ze split payment. Monitorujemy termin na zwrot VAT, reprezentujemy Klientów wobec organów skarbowych.

Na  życzenie Klientów przeprowadzamy audyt podatkowy.

Usługa audytu podatkowego pozwala chronić przedsiębiorców przed ryzykownymi skutkami działań aparatu państwowego. Kancelaria bada wszelkie aspekty działalności w przedsiębiorstwie w zakresie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych i rekomenduje scenariusze postępowań, celem zabezpieczenia interesów Klientów.