Prawo Podatkowe

W ramach doradztwa Kancelaria w ramach specjalizacji podatkowej oferuje:

– porady, opinie z zakresu prawa podatkowego
– wnioski o interpretacje podatkowe
– zastępstwo w sporach z urzędami, reprezentację Klientów przed organami podatkowymi
– audyt podatkowy
– planowanie podatkowe struktur kapitałowych
– reprezentację podatników podczas kontroli podatkowych, postępowań podatkowych
– reprezentację w sporach z organami celnymi oraz w ramach postępowań przed sądami administracyjnymi
– doradztwo i obsługę w zakresie cen stosowanych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi
– reprezentację podatników przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych – art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznyc