Prawo gospodarcze

Doradztwo w zakresie prawa gospodarczego obejmuje w szczególności:

– spory między przedsiębiorcami
– spory na linii przedsiębiorca – regulator
– spory arbitrażowe
– przygotowywanie umów, listów intencyjnych, porozumień i innych niezbędnych dokumentów.
– doradztwo w zakresie prawa spółek, prawa pracy, prawa zamówień publicznych.

 

Wybrane doświadczenie:

– reprezentacja spółki budowlanej w sporze o wysokości powyżej 8 mln zł.
– reprezentacja podmiotu budowlanego w sporze z niemieckim kontrahentem, spór dotyczył umowy poddanej prawu niemieckiemu, na łączną wartość powyżej 10 mln zł
– reprezentacja Klienta w negocjacjach umowy na roboty budowlane o wartości powyżej 50 mln zł
– reprezentacja Klienta przy negocjacjach i zawarciu umowy konsorcjum z partnerami zagranicznymi, celem przedłożenia oferty na roboty budowlane o wartości 221 mln zł.