Prawo cywilne to podstawowa dyscyplina prawnicza, które reguluje stosunki prawne osób fizycznych i osób prawnych.
Specjalizacja obejmuje doradztwo w zakresie prawa cywilnego na rzecz Klientów indywidualnych i biznesowych.

W powyższym zakresie pomożemy Państwu w następującym zakresie:

– roszczenia o zapłatę
– roszczenia odszkodowawcze w tym z tytułu wypadków komunikacyjnych
– spraw z zakresu prawa rzeczowego – zasiedzenie i zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności gruntowych, uwłaszczenie
– prowadzenie postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych
– sporządzanie umów i opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego
– sprawy spadkowe np.: nabycie spadku, przyjęcie/odrzucenie spadku, testamenty, zachowek
– ochrona własności