Prawo budowlane

Specjalizacja obejmuje doradztwo w cywilnych i administracyjnych aspektach prawa budowlanego.

W zakresie powyższego Kancelaria oferuje Klientom:
– doradztwo przy całości procesu inwestycyjnego
– doradztwo w trakcie kontroli organów administracji publicznej
– doradztwo przy uzyskiwaniu pozwoleń, zgód, decyzji
– reprezentacja w trakcie postępowań administracyjnych.