Kancelaria Prawna Madejczyk udziela porad prawnych w zakresie prawa administracyjnego.

Prawo administracyjne określa zasady funkcjonowania instytucji państwowych i reguluje relacje społeczne, związane z działalnością administracyjną. Nasza Kancelaria zajmuje się szczególnie prawem administracyjnym materialnym, które reguluje prawa i obowiązki organów administracji publicznej a także obywateli. Prawo administracyjne wyklucza samowolę w działaniu organów administracji – muszą one postępować dokładnie w taki sposób, jaki został określony w przepisach.

W ramach specjalizacji Kancelaria oferuje Klientom indywidualnym pomoc w następujących sprawach:

  • reprezentacja przed organami administracji publicznej
  • pozwolenia na budowę i użytkowanie
  • legalizacja obiektów budowlanych
  • rozgraniczenie nieruchomości
  • naruszenie stosunków wodnych
  • odwołania, skargi oraz skargi kasacyjne do samorządowych kolegiów odwoławczych, sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego;

Prawo administracyjne dotyka niemal wszystkich dziedzin życia obywateli, a więc ochrony zdrowia i środowiska, gospodarki, bezpieczeństwa wewnętrznego i obronności kraju, szkolnictwa, budownictwa i kultury. Naszym celem jest zapewnienie profesjonalnej pomocy prawnej Klientom, którzy w którejś z wymienionych dziedzin pomocy tej potrzebują.