Prawo administracyjne

W ramach specjalizacji Kancelaria oferuje Klientom indywidualnym pomoc w następujących sprawach:

 • reprezentacja przed organami administracji publicznej
 • pozwolenia na budowę i użytkowanie
 • legalizacja obiektów budowlanych
 • rozgraniczenie nieruchomości
 • naruszenie stosunków wodnych
 • odwołania, skargi oraz skargi kasacyjne do samorządowych kolegiów odwoławczych, sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego;

W ramach specjalizacji Kancelaria oferuje Klientom biznesowym pomoc w następujących sprawach:

 • pozwolenia i koncesje
 • z zakresu ochrony środowiska
 • z zakresu gospodarki wodnej
 • z zakresu dróg publicznych i transportu
 • z zakresu wywłaszczania i komunalizacji
 • planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • środowiskowych uwarunkowań gody na realizację przedsięwzięcia.