Praca zdalna trafia do sejmu

Komisja nadzwyczajna ds. zmian kodyfikacyjnych, podczas posiedzenia w dniu 16 listopada br. rozpatrzyła projekt ustawy Kodeks pracy i skierowała go do dalszych prac w Sejmie. Posiedzenie Sejmu odbędzie się w dniach 30 listopada – 2 grudnia, przy czym prace nad Kodeksem pracy zaplanowane są na 30 listopada 2022 r.

Sejmowa Komisja przychyliła się do uwag strony społecznej i wydłużyła kontrowersyjne vacatio legis z 14 dni do dwóch miesięcy, przy czym przepisy dot. badania trzeźwości wejdą w życie 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

Praca zdalna

W zakresie pracy zdalnej nowelizacja Kodeksu pracy oznacza, że jej postanowienia zastąpią (w dniu wejścia w życie ustawy) obowiązujące przepisy ustawy covidowej. Pracodawcy, z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, nadal będą mogli wydawać pracownikom polecenia pracy zdalnej, ale już na innej podstawie prawnej, tj. na podstawie projektowanego art. 67(19) § 3 pkt 1 K.p. Zmiana podstawy prawnej spowoduje konieczność wcześniejszego przygotowania procedur – oceny ryzyka zawodowego, wzorów informacji BHP, oświadczeń dla pracowników i najtrudniejsza do oszacowania część, czyli kwota ryczałtu za zwrot kosztów pracy zdalnej.

Kontrola trzeźwości pracowników

W terminie 14 dni od ogłoszenia zmian w Kodeksie pracy mają wejść w życie przepisy dotyczące prewencyjnej kontroli trzeźwości. Zgodnie z projektem pracodawca będzie miał możliwość przeprowadzenia kontroli tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony mienia. Pracodawcy będą zobowiązani do określenia w aktach wewnątrzzakładowych grupy lub grup pracowników podlegających kontroli oraz sposobu jej przeprowadzania, a także do zachowania odpowiednich zasad przetwarzania danych osobowych pracowników w związku z kontrolą.