Polski Ład

Reforma systemu podatkowego wynikająca z przepisów „Polskiego Ładu” mimo korzystnych na pierwszy rzut oka zmian (podniesienie kwoty wolnej od podatku oraz drugiego progu podatkowego do 120 tys. zł) w ujęciu całościowym będzie niekorzystna dla znacznej części przedsiębiorców, w szczególności dla biznesów prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, która od 2022 r. stanie się prawdopodobnie najmniej atrakcyjnym sposobem prowadzenia działalności. Wszystko z powodu zmiany sposobu naliczania składki zdrowotnej, która co do zasady będzie uzależniona od wysokości dochodu przedsiębiorcy (4,9% w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej liniową stawką 19%), a ponadto z powodu utraty możliwości odliczenia części składki od podatku – co stanowi w praktyce ukryte podniesienie stawki PIT.

„Polski Ład” to nie tylko zmiana sposobu naliczania składki zdrowotnej. Reforma komplikuje już i tak niepotrzebnie skomplikowany polski system podatkowy, który już teraz jest jednym z najmniej transparentnych w krajach OECD (według amerykańskiego think tanku Tax Foundation Polska zajmuje 36. pozycję na 37 analizowanych państw). Biznes zmierzy się od 2022 r. z szeregiem wyzwań wynikających z niejasnością przepisów oraz samą skalą wprowadzanych zmian (prawie 260 stron przepisów). Przykładem są choćby przepisy dotyczące wyliczenia wysokości składki zdrowotnej, które do tej pory zajmowały kilka ustępów, a w „Polskim Ładzie” osiągają kilkanaście stron określające wysokość składki w zależności od formy prowadzonej działalności, wysokości dochodów oraz stanowiące procedury wyrównania i nadpłaty składek.

Osoby prowadzące biznes stają obecnie przed dylematem zmiany form prawnych działalności lub zmianą sposobu rozliczeń podatkowych (np. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – jednak także ryczałtowcy zapłacą w 2022 r. wyższą składkę zdrowotną niż obecnie). W szczególności wybór spółek kapitałowych może się okazać sumarycznie korzystnym rozwiązaniem, nawet dla mikro i małych przedsiębiorców, w związku z brakiem konieczności płacenia składek ZUS oraz brakiem odpowiedzialności przedsiębiorcy swoim majątkiem za zobowiązania zaciągane w związku z działalnością.

Przygotowania do „Polskiego Ładu” powinny być rozpoczęte jak najszybciej – a naszą rolą jest nawigowanie Państwa w gąszczu zmian podatkowych celem wyboru najbardziej optymalnej formy prowadzenia działalności oraz skorzystania z ulg podatkowych, które złagodzą skutki wprowadzanych zmian.