„Polski Ład” – czego może się spodziewać przedsiębiorca w 2022 r.?

Polski Ład

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy podatkowej, będącej częścią „Polskiego Ładu”, tj. pakietu ustaw mającego stanowić „reset” gospodarki po pandemii COVID-19. Niestety zaproponowany „reset” wiąże się z wprowadzeniem wielu niekorzystnych zmian podatkowych dla biznesu już od 2022 r. Niniejszym wpisem rozpoczynamy cykl artykułów, poprzez który chcemy przybliżyć Państwu reformę systemu podatkowego od 2022 r.

  1. Nowa 9% składka zdrowotna dla firm rozliczających się 19% stawką liniową

Projektowane zmiany odczują najbardziej przedsiębiorcy rozliczają się liniowo. Obecnie płacą oni 19% PIT oraz niezależnie od dochodów, składkę zdrowotną w zryczałtowanej wysokości (obecnie 381,81 zł miesięcznie), która w znacznej części jest odliczana od podatku, wobec czego w niewielkim stopniu jest odczuwalna w wymiarze finansowym.

Po zmianach przedsiębiorcy zapłacą oprócz 19% PIT również 9% składkę zdrowotną uzależnioną od dochodu, której nie odliczą od podatku. Z prostej kalkulacji wynika więc, że obciążenie podatkowe wzrośnie o 9%, a liniowa stawka podatku de facto wzrośnie do 28%.

Przedsiębiorcy nie będą mogli też korzystać z tzw. „ulgi dla klasy średniej”, która ma zagwarantować brak finansowych skutków „Polskiego Ładu” dla pracowników na umowie o pracę zarabiających w przedziale 5-15 tys. zł brutto.

Przeliczając skutki zmian na przykładzie przedsiębiorcy, który osiąga dochód w ciągu roku w wysokości 1 mln zł – obecnie uiszcza on 190 tys. zł PIT oraz zryczałtowaną 9-proc. składkę zdrowotną, której znaczną część (7,75 proc. podstawy wymiaru) odlicza od podatku, natomiast zmianie będzie musiał zapłacić 280 tys. zł (19 proc. podatku i 9 proc. składki zdrowotnej), tj. prawie 90 tys. więcej.

  1. Składka zdrowotna dla firm rozliczających się z fiskusem ryczałtem

Na zmianach w składce zdrowotnej stracą również przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem (ryczałt stanowi prostszą formę rozliczenia, ale bez prawa do odliczania kosztów podatkowych). Obecnie na takiej samej zasadzie jak firmy rozliczające się „liniowo” przedsiębiorcy ci płacą składkę zdrowotną w zryczałtowanej wysokości. Po zmianach zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 1/3 stawki ryczałtu, uzależnioną od wysokości przychodu firmy.

Przykładowo programiści, którzy obecnie płacą ryczałt w wysokości 15% przychodów będą obciążeni dodatkową składką zdrowotną w wysokości 5% (stawka ryczałtu 15% / 3). Tak skalkulowana składka również nie będzie podlegała odliczeniu od podatku.

  1. Składka zdrowotna dla członków zarządu

Dotychczas składką zdrowotną obciążeni byli członkowi zarządu, którzy wykonywali swoją pracę na rzecz spółki na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia. Zgodnie z zapowiadanymi zmianami również wykonywanie pracy na rzecz spółki na podstawie umowy powołania zostanie obciążone składką zdrowotną w wysokości 9% dochodu. W obecnym stanie prawnym taki rodzaj umowy nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym.