Podwójna korzyść podatkowa dla początkującego przedsiębiorcy

ulga podatkowa

Skarbówka zgadza się na odliczenie od podatku zakupu wyposażenia sfinansowanego z jednorazowej dotacji z urzędu pracy. Pozytywną interpretację otrzymała osoba bezrobotna, która otrzymała z Funduszu pracy dotację na założenie firmy fotograficznej, którą wydatkowała na sprzęt niezbędnej w swojej działalności (interpretacja z 21 sierpnia 2020 r. nr 0115-KDIT3.4011.447.2020.1.KR).

To świetna wiadomość dla młodych przedsiębiorców decydujących się na założenie biznesu w czasach pandemii. Po pierwsze, dotacja z urzędu pracy jest zwolniona z PIT. Po drugie, nowy przedsiębiorca rozliczy zakup sprzętu w kosztach uzyskania przychodu, mimo że sam nie poniósł w ogóle ciężaru finansowego.

Jednorazowe środki przyznane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia są zwolnione z podatku (art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o PIT). Fiskus wyjaśnił, że kosztami uzyskania przychodu mogą być wszelkie uzasadnione wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania ich źródła, z wyjątkiem tych wymienionych w art. 23 ustawy o PIT. Korzyść podatkowa polega na tym, że wśród katalogu wydatków, które nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu nie wymieniono jednak art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy.

Przed wystąpieniem o jednorazową dotację z Funduszu Pracy warto jednak wziąć pod uwagę, że korzyść podatkowa odnosi się tylko do zakupu składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 10 tys. zł i które nie zostały zaliczone przez podatnika do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.