Podarunki dla pracowników wprawdzie nie podlegają PIT, ale też nie są kosztem podatkowym

Interpretacja dotyczyła spółki z o.o., która z okazji jubileuszu działalności zamierzała obdarować swoich pracowników kartami podarunkowymi, uprawniającymi do zakupów w określonych punktach handlowych. Spółka podkreślała, że upominki nie stanowią dodatkowej gratyfikacji za wykonaną pracę, ale stanowią jedynie uczczenie jubileuszu spółki i podkreślenie roli pracowników w całokształcie działalności. Przekazanie kart podarunkowych miało się odbyć niezależnie od wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy.

O ile Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem spółki, że dokonanie okazjonalnej darowizny na rzecz pracowników nie będzie stanowiło przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia wynikającego ze stosunku pracy (co oznacza brak obowiązku obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy), a więc będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, tak nie zgodził się ze spółką w zakresie możliwości zaliczenia wydatków na zakup kart podarunkowych do kosztów uzyskania przychodów. Fiskus powołał się w tym zakresie na art. 16 ust 1 pkt 14 ustawy o CIT, który wyłącza z kosztów uzyskania przychodów m. in. darowizny poniesione na rzecz osób fizycznych.

Niemniej jednak pracodawcy podatkowo może bardziej opłacać się przekazanie pracownikowi darowizny, nawet za cenę wykluczenia wydatku z kosztów podatkowych – z uwagi na wysokość obciążeń PIT i ZUS w przypadku zakwalifikowania benefitu pracowniczego do przychodu ze stosunku pracy.

Warto jednak zwrócić uwagę, że Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje interpretacje podatkowe na gruncie przedstawionego stanu faktycznego i w związku z tym nie mógł ingerować w jego elementy, w tym uznanie, że karty podarunkowe stanowiły darowiznę niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Gdyby w toku kontroli podatkowej organ ustalił, że nie doszło do żadnej darowizny, będzie to oznaczać powstanie przychodu u pracownika ze stosunku pracy i odpowiedzialność płatnika za niepobranie zaliczki na podatek dochodowy. Indywidualna interpretacja wiąże tylko wobec przedstawionego stanu faktycznego i nie chroni podatnika, jeżeli stan ten okazał się inny, niż rzeczywisty. W przypadku podarunków przyznawanych bez wyjątków wszystkim pracownikom mogą powstać wątpliwości, czy nie jest to typowy element wynagrodzenia (w formie benefitu pozapłacowego). Wydaje się, że o faktycznych darowiznach możemy mówić w przypadku indywidualnych gratyfikacji, bez związku z wykonywaną pracą.

Stanowisko fiskusa – interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 marca 2019 r. sygn. 0111-KDIB2-1.4010.8.2019.3.JK.