Pakiet deregulacyjny uchwalony – zmiany w PIT, VAT i podatku od spadków i darowizn

Senat przegłosował dwie nowelizacje: przepisów o VAT (SLIM VAT 3) oraz niektórych innych ustaw. Do tej pierwszej senatorowie wprowadzili poprawki legislacyjne, dlatego wróci ona jeszcze do Sejmu, aby ten nad nimi zagłosował. Zmiany obejmują między innymi podwyższenie kwot wolnych od podatku od spadków i darowizn, podwyższenie limitu 8,5% stawki ryczałtu w przypadku małżonków, a także kolejne uproszczenia w VAT.

Podwyższenie kwot wolnych

Podwyższenie limitów jest dużą zmianą dla każdej osoby, która otrzymuje darowizny lub spadki, szczególnie od najbliższej rodziny. Nieopodatkowana kwota spadków i darowizn otrzymanych w ciągu pięciu lat od jednej osoby z najbliższej rodziny wzrośnie z 10 434 zł do 36 120 zł, natomiast z dalszej z 7878 zł do 27 090 zł.

Należny podatek będzie liczony jedynie od nabycia własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej w pięcioletnim okresie:

  • 36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej do której co do zasady należy małżonek, zstępni (córka, syn, wnuki, prawnuki), wstępni (matka, ojciec, dziadkowie), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie,
  • 27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej, do której należą zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych,
  • 5733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej, do które należą pozostałe osoby.

Wyższy limit dla małżonków w ryczałcie

Zmiany w PIT przewidują, że w przypadku najmu prywatnego małżonkowie będą wpłacać zryczałtowany podatek ze stawką 12,5% dopiero od przychodów powyżej 200 tys. zł, a nie jak obecnie od przychodów powyżej 100 tys. zł. Zmiana ma dotyczyć wstecznie całego 2023 r., co będzie bardzo korzystne dla tej kategorii podatników.

SLIM VAT 3 – dalsza deregulacja VAT

Sporo zmian przewiduje również uchwalony pakiet SLIM VAT 3. Już od lipca 2023 r. ma wzrosnąć limit obrotów dla małego podatnika w VAT – z 1,2 mln EUR do 2 mln EUR brutto. Mając status małego podatnika, można między innymi rozliczać się z podatku VAT raz na kwartał, zamiast co miesiąc. Ponadto obowiązek przesyłania jednolitych plików kontrolnych w zakresie ksiąg rachunkowych (JPK_PIT i JPK_CIT) zostanie odroczony do 2026 r. Dookreślono również, że przy korekcie faktur trzeba stosować kurs z faktury pierwotnej, natomiast przy korektach zbiorczych można wybrać i zastosować albo kurs historyczny, albo bieżący.