Od 1 lipca wchodzą w życie przepisy o split payment

split payment

Już za tydzień zaczną obowiązywać przepisy o stosowaniu dobrowolnej podzielonej płatności w podatku VAT. Od 1 lipca nabywca, jeżeli skorzysta z mechanizmu split payment, zapłaci sprzedawcy kwotę netto, natomiast kwota podatku VAT zostanie przesłana na specjalny rachunek VAT prowadzony przez bank dla tego sprzedawcy. Korzystanie ze środków na rachunku VAT podlega dużym ograniczeniom – środki zgromadzone na tym rachunku mogą być jedynie użyte w celu:

  • Zapłaty własnego zobowiązania podatkowego w VAT;
  • Zapłaty innemu przedsiębiorcy za pomocą mechanizmu split payment;
  • Przekazania na inny rachunek VAT prowadzony w tym samym banku.

Urząd skarbowy może również wyrazić zgodę na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na inny rachunek rozliczeniowy podatnika, co umożliwi dowolne wykorzystywanie tych środków. Procedurę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków inicjuje wniosek podatnika złożony do urzędu skarbowego. Termin na udzielenie zgody przez urząd skarbowy wynosi 60 dni. Organ podatkowy może również wydać decyzję odmowną m. in. w przypadku, gdy podatnik posiada zaległości w podatku VAT.

Prowadzenie rachunku VAT jest bezpłatne, natomiast zgromadzone na nim środki co do zasady nie są oprocentowane (oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunku VAT zależy od umowy pomiędzy bankiem a przedsiębiorcą).

Ministerstwo Finansów zachęca do korzystania z podzielonej płatności m. in. poprzez brak stosowania przepisów o solidarnej odpowiedzialności za podatek VAT nie zapłacony przez kontrahentów w przypadku zapłaty za pośrednictwem mechanizmu split payment, a także poprzez szybszy zwrot podatku VAT na rachunek VAT (termin 25 dni). Tymczasem niektóre spółki Skarbu Państwa (np. Lotos) zadeklarowały, że od 1 lipca będą stosować split payment w stosunku do wszystkich realizowanych płatności. Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy zawierający transakcje handlowe ze spółkami Skarbu Państwa powinny być przygotowane na możliwość otrzymania środków na rachunku VAT.

Warto zaznaczyć, że split payment nie obowiązuje w przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, gotówki, przekazu pocztowego etc.