Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Jednym z głównych obszarów prawnych, którego skuteczną obsługą zajmuje się nasza kancelaria, jest ochrona danych osobowych. Realizując obecne wymagania ustawowe, dbamy o bezpieczeństwo podmiotów z różnych sektorów rynku, a także ich klientów.

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO

Wspomniane wyżej wymagania określa ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (zwane w skrócie „RODO”), które weszło w życie 25 maja 2018 roku. Istotne jest to, że RODO wprowadza nowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz zawiera zbiór nowych definicji dotyczących ochrony tych danych. Niestety zasady i definicje zawarte w dokumencie nie dla wszystkich są jasne.

Każdy przedsiębiorca powinien zapoznać się z przepisami RODO, a następnie dokonać gruntownej rewizji posiadanych dokumentów. W razie jakichkolwiek wątpliwości może liczyć na pomoc naszej kancelarii.

Skomplikowane przepisy dotyczące wdrożenia i przestrzegania przepisów RODO wyjaśniamy w sposób zwięzły i przystępny. Sprawdzamy, czy zostały spełnione wszystkie wymogi ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych rozporządzeń regulujących tę problematykę. Pomagamy ustrzec się błędów w przyszłości.

Kliencie, pamiętaj, że naruszanie przepisów RODO może skutkować sankcją w postaci kary pieniężnej w wysokości do 20 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa w wysokości do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.

Ochrona danych osobowych jako kluczowy problem współczesnej gospodarki

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych problemów współczesnej gospodarki. Skala wycieków danych osobowych oraz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa z roku na rok stawała się coraz większa. W dużej mierze przyczynił się do tego rozwój najnowszych technologii i wzrost transakcji zawieranych w sieci. Konieczne było wprowadzenie zmian w przepisach. Wdrożenie RODO i wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń znacząco zmniejsza ryzyko utraty danych osobowych.

Audyt zgodności z RODO

RODO dotyczy osób fizycznych i firm działających we wszystkich branżach, jednak szczególną uwagę na zagadnienie ochrony danych osobowych powinny zwrócić podmioty prowadzące biznes za pośrednictwem Internetu.

W ramach doradztwa przeprowadzamy audyt zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, w tym między innymi dokonujemy:

  1. kwalifikacji spełnienia przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych,
  2. sprawdzenia i modyfikacji klauzul informacyjnych i zgód oraz ich rozszerzenia w celu dostosowania do przepisów RODO,
  3. kwalifikacji podlegania obowiązkowi prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,
  4. kwalifikacji czy Klient podlega obowiązkowi wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych,
  5. sprawdzenia stosowanych procedur, rozwiązań i umów powierzenia oraz ich modyfikacji w celu dostosowania do przepisów RODO,
  6. przygotowujemy raport ze wskazaniami kierunkowymi.

Nasi eksperci w tematyce ochrony danych osobowych pomogą wdrożyć RODO w Państwa firmie.