Ochrona danych osobowych

Jednym z istotnych obszarów prawnych, którego skuteczną obsługą zajmuje się nasza kancelaria, jest ochrona danych osobowych.  Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie wdrożenia ochrony danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie tychże danych (RODO), które weszło w życie 25 maja 2018 roku. Realizując obecne wymagania ustawowe, dbamy o bezpieczeństwo podmiotów z różnych sektorów rynku, a także ich klientów i kontrahentów. Dokładamy wszelkich starań, by opracowane przez nas dokumenty i procedury umożliwiały naszym klientom realne zabezpieczanie przetwarzanych danych.

Bezpieczne dane osobowe

Szybki rozwój technologiczny daje niemal nieograniczone możliwości pozyskiwania danych, co niestety wiąże się ze sporym ryzykiem. Na szczęście istnieją przepisy, dzięki którym danych osobowych nie wolno zbierać i przetwarzać w sposób dowolny.  Dziś ochrona prywatności klientów jest jednym z kluczowych zadań przedsiębiorstw, którym zależy na kształtowaniu pozytywnego wizerunku firmy. Dotyczy to przede wszystkim firm prowadzących działalność w sieci, ale nie tylko. Wszyscy, którzy przetwarzają jakiekolwiek dane osobowe, a zatem nie tylko firmy, ale i urzędy, szkoły, fundacje itd., muszą przestrzegać przepisów wprowadzonych przez RODO.

Dzięki naszemu wsparciu wdrażanie procedur RODO jest znacznie łatwiejsze. Pomagamy wdrażać najwyższe standardy bezpieczeństwa ochrony danych osobowych. Chcemy, by nasi klienci mogli cieszyć się zaufaniem firm, z którymi prowadzą współpracę, ale i osób, którym sprzedają swoje produkty i usługi.

Przetwarzanie danych osobowych w firmie

Wdrożenie w firmach procedur dotyczących przetwarzania danych jest przejawem troski o klientów, kontrahentów, ale i bezpieczeństwo firmy. Opracowanie i wdrożenie mechanizmów dotyczących zbierania, przechowywania i przetwarzania wrażliwych danych jest niezbędne dla bezpiecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Oczywiście nie bez znaczenia są względu finansowe, ponieważ za występowanie ewentualnych nieprawidłowości firma ponosi odpowiedzialność i zobowiązana jest do poniesienia kary pieniężnej.

Ochrona danych osobowych ma szczególne znaczenie w przypadku prowadzenia działalności związanej z rekrutacją czy sprzedażą, co oczywiście nie oznacza, że firmy z branży produkcyjnej są zwolnione ze znajomości przepisów RODO. Przeciwnie – ochrona danych jest obowiązkiem powszechnym, choć są podmioty, które przetwarzają dane osobowe w niewielkim zakresie, a co za tym idzie, prowadzenie stosownej dokumentacji jest dla nich łatwiejsze.

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO

Wymaganie w zakresie ochrony danych osobowych określa rozporządzenie RODO, które weszło w życie 25 maja 2018 roku. RODO wprowadziło nowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz zaprezentowało zbiór nowych definicji dotyczących ochrony tych danych. Niestety zasady i definicje zawarte w dokumencie wciąż nie dla wszystkich są jasne.

Każdy przedsiębiorca powinien zapoznać się z przepisami RODO, a następnie dokonać gruntownej rewizji posiadanych dokumentów. W razie jakichkolwiek wątpliwości może liczyć na pomoc naszej kancelarii. Skomplikowane przepisy dotyczące wdrożenia i przestrzegania przepisów RODO wyjaśniamy w sposób zwięzły i przystępny. Sprawdzamy, czy zostały spełnione wszystkie wymogi ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych rozporządzeń regulujących tę problematykę. Podpowiadamy, jak ustrzec się błędów w przyszłości.

Kliencie, pamiętaj, że naruszanie przepisów RODO może skutkować sankcją w postaci kary pieniężnej w wysokości do 20 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa w wysokości do 4% całkowitego rocznego światowego  obrotu z poprzedniego roku obrotowego.

Ochrona danych osobowych jako kluczowy problem współczesnej gospodarki

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych problemów współczesnej gospodarki. Skala wycieków danych osobowych oraz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa z roku na rok stawała się coraz większa. W dużej mierze przyczynił się do tego rozwój najnowszych technologii i wzrost transakcji zawieranych w sieci. Konieczne było wprowadzenie zmian w przepisach. Wdrożenie RODO i wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń znacząco zmniejsza ryzyko utraty danych osobowych.

Przepisy zawarte w rozporządzeniu RODO dotyczą wielu kwestii, w tym m.in. obowiązków administratora danych osobowych czy funkcji inspektora ochrony danych. Administrator danych osobowych zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji, z której jasno wynika, że przestrzegane są wszystkie zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w firmie.

Dokumentacja dotycząca przetwarzania danych

To, w jaki sposób odbywa się przetwarzanie danych w firmie, musi być odpowiednio udokumentowane. Jeśli dokumentacja jest niekompletna, nasza kancelaria uzupełni ją o brakujące pozycje bądź opracuje od podstaw. Opracujemy kompleksową politykę ochrony danych osobowych, klauzule informacyjne, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także rejestr czynności powierzania i wszelką dokumentację niezbędną do spełnienia wymagań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. Opracowana dokumentacja jest zgodna z odgórnymi zaleceniami, ale też dostosowana do specyfiki działalności prowadzonej przez naszych klientów.

Zobligowanie pracowników do zapoznania się z dokumentacją i przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych leży po Państwa stronie, ale jeśli pracownicy mają trudności ze zrozumieniem przepisów, służymy wsparciem merytorycznym.

Audyt zgodności z RODO

Mamy duże doświadczenie w zakresie tworzenia i wdrażania systemów ochrony danych osobowych, ale tego typu działania uruchamiamy zwykle po przeprowadzeniu audytu zgodności z RODO.

Ustawa o ochronie danych osobowych 2018 nakłada na firmy przetwarzające dane osobowe szereg obowiązków. Nie wszyscy mogą im sprostać bez profesjonalnego wsparcia ze strony kancelarii prawnej, dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, prowadzimy działania audytowe, których celem jest ocena dostosowania firmy do unijnych regulacji. Raport z audytu nie tylko obrazuje aktualną sytuację firmy, ale zawiera szereg zaleceń na przyszłość. Zaleceń, które należy jak najszybciej wdrożyć, by móc zgodnie z prawem i bezpiecznie przetwarzać dane osobowe.

Audyt ochrony danych osobowych

W ramach doradztwa przeprowadzamy audyt zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, w tym między innymi dokonujemy:

  1. kwalifikacji spełnienia przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych,
  2. sprawdzenia i modyfikacji klauzul informacyjnych i zgód oraz ich rozszerzenia w celu dostosowania do przepisów RODO,
  3. kwalifikacji podlegania obowiązkowi prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,
  4. kwalifikacji czy Klient podlega obowiązkowi wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych,
  5. sprawdzenia stosowanych procedur, rozwiązań i umów powierzenia oraz ich modyfikacji w celu dostosowania do przepisów RODO,
  6. przygotowujemy raport ze wskazaniami kierunkowymi.

Możemy samodzielnie wybrać obszary działalności Państwa firmy, które wymagają kontroli pod kątem zgodności z wymogami RODO i krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych. Sprawdzimy zasadność zbierania danych osobowych, prawidłowość funkcjonowania systemów do ich przetwarzania, kompletność procedur i dokumentacji. Podpowiemy, jak należy postępować w przypadku wykrycia nieprawidłowości.

Wdrożenie RODO w Państwa firmie

Nasi eksperci w tematyce ochrony danych osobowych pomogą wdrożyć RODO w Państwa firmie. Pomoc i wsparcie zapewnimy także potem, by firma mogła aktywne reagować na zmiany w przepisach i stale funkcjonować w zgodności z RODO.  Dzięki naszemu wsparciu unikniecie Państwo kar za nieprawidłowe działanie firmy i nie przestrzeganie obowiązujących przepisów.

Naszych klientów wspieramy także w trakcie kontroli dotyczących prawidłowości przetwarzania danych osobowych. Reprezentujemy klientów podczas negocjacji i w postępowaniach sądowych dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych.