Ochrona danych osobowych

W ramach doradztwa przeprowadzamy audyt zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (zwanym „RODO”), w tym między innymi dokonujemy

a. kwalifikacji spełnienia przesłanek legalizujących przetwarzanie danych osobowych,
b. sprawdzenia i modyfikacji klauzul informacyjnych i zgód i ich rozszerzenie w celu dostosowania do przepisów RODO,
c. kwalifikacji podlegania obowiązkowi prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
d. kwalifikacji czy Klient podlega obowiązkowi wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych,
e. sprawdzenie stosowanych procedur, rozwiązań i umów powierzenia i ich modyfikacja w celu dostosowania do przepisów RODO,
f. przygotowujemy raport ze wskazaniami kierunkowymi.

Kliencie pamiętaj, że naruszanie przepisów RODO może skutkować sankcją w postaci kary pieniężnej w wysokości do 20 000 000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa w wysokości do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.