Obowiązek przyjęcia płatności kartą

płatności kartą

Obowiązek przyjęcia płatności kartą – projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych

W ostatnich latach obrót bezgotówkowy w naszym kraju zyskuje uznanie coraz szerszej grupy konsumentów. W szczególności coraz popularniejsze są płatności mobilne. Wzrasta także liczba transakcji w których wykorzystywane są karty zbliżeniowe.

Mając na uwadze powyższe, na łamach witryny Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych, której jednym z elementów jest nowelizacja przepisów ustawy o usługach płatniczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1572 i 1997 oraz z 2017 r. poz.1089).

Planowane jest wprowadzanie nowego art. 59ga ustawy, zgodnie z którym przedsiębiorca przyjmujący zapłatę w lokalu przedsiębiorstwa lub pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, prowadzący działalność gospodarczą zawartą w wydanym na podstawie przedmiotowego przepisu rozporządzeniu zobowiązany jest zapewnić możliwość dokonywania zapłaty klientowi w tym lokalu lub pojeździe przy użyciu, co najmniej jednego powszechnie akceptowanego instrumentu płatniczego w formie elektronicznej.

Z powyższego obowiązku zwolnieni mają zostać zwolnieni zgodnie z art. 111 ust, 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolnicy ryczałtowi.

W przypadku wejścia ustawy w życie, kluczowe dla zakresu obowiązku przyjmowania płatności dokonywanych przy pomocą instrumentu płatniczego w formie elektronicznej będą postanowienia rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki, jednakże uwzględniając brzmienie ust. 1 oraz 3 zaproponowanego art. 59ga ustawy, a także uzasadnienia projektu należy oczekiwać szerokiego katalogu przedsiębiorców którzy zobowiązani będą umożliwić kontrahentom dokonanie płatności przy pomocy instrumentu elektronicznego.

Jak wynika  z ust. 3 projektowanego artykułu wykaz rodzajów działalności gospodarczych podlegających omawianemu obowiązkowi ma powstać z uwzględnieniem interesu publicznego, sytuacji budżetu państwa oraz kosztów akceptacji instrumentów płatniczych.