NOWELIZACJA FIŃSKIEJ USTAWY O WSPÓŁPRACY– CZĘŚĆ 3

fundacja rodzinna

Reprezentacja pracowników w ładzie korporacyjnym
Trzecią reformą jest transpozycja przepisów dotyczących reprezentacji pracowniczej w ładzie korporacyjnym. Obecnie przepisy te zawarte są w ustawie o przedstawicielstwie administracyjnym (725/1990).
Celem nowej ustawy o współpracy jest dodanie wymogu jakościowego dla reprezentacji pracowników zarówno ustawowej, jak i kontraktowej.
Zgodnie z proponowaną nową ustawą reprezentacja pracowników powinna odbywać się w instytucji, która faktycznie zajmuje się ważnymi kwestiami biznesowymi, finansowymi i kadrowymi. Ponadto przedstawiciel pracowników byłby również uprawniony do odbycia szkolenia w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji przedstawiciela pracowników w instytucji przedsiębiorstwa.

Nowelizacja ustawy o Rzeczniku Współpracy
W pakiecie znalazła się również propozycja nowelizacji ustawy o Rzeczniku Współpracy. Zgodnie z propozycją, jeżeli jest oczywiste, że pracodawca narusza przepisy ustawy o współpracy, Rzecznik Współpracy może polecić pracodawcy naprawienie bezprawnego zachowania.
Projekt ustawy proponuje, aby wezwanie było wiążące dla pracodawcy, tak aby można było się od niego odwołać do Sądu Administracyjnego. Ta okazja do odwołania prowadzi jednak do nowych wyzwań.
Proponowana nowa ustawa o współpracy pozostawia pole do ulepszeń w przyszłości w tym zakresie.
Wiążący charakter wniosku Rzecznika i związana z nim możliwość odwołania sprawia, że ​​Rzecznik powinien mieć możliwość sformułowania wniosku w taki sposób, aby zainteresowany pracodawca wyraźnie zrozumiał z wniosku, jak firma powinna postępować lub zmienić dotychczasowe działania w celu zachowania zgodności z prośbą.
Z tego powodu samo wezwanie do zaprzestania nielegalnej działalności i wymóg działania zgodnie z prawem nie powinny być wystarczającym wymogiem dla wniosku.
Jednakże, gdy rzecznik praw obywatelskich nie jest w stanie zaakceptować dowodów ustnych, ale polega wyłącznie na pisemnych oświadczeniach stron i zwykle sprzecznych materiałach pisemnych, należy przyznać, że bardzo trudno jest złożyć wysokiej jakości wniosek na podstawie powyżej materiału.
Jak wiemy, ustawa o współpracy dotycząca spółek sektora prywatnego jest interpretowana przez sądy powszechne. Ma to zwykle miejsce w przypadku roszczeń o odszkodowanie w związku z negocjacjami dotyczącymi zwolnień grupowych. W sytuacji, gdy przedsiębiorca odwołałby się od wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do Sądu Administracyjnego, byłoby to naszym zdaniem częściowo oparte na tym, że przedsiębiorca nie uważa, że ​​złamał ustawę lub że naruszenie nie było takie, aby uzasadnić wniosek rzecznika w pierwszej kolejności.
W konsekwencji, rozpatrując taką skargę, Sąd Administracyjny musiałby orzec w sprawie wykładni i stosowania ustawy o współpracy w sektorze prywatnym, która zwykle jest mu obca. Ponadto byłby to jedyny kontekst w projektowanej ustawie, w którym Sąd Administracyjny dokonywałby interpretacji ustawy kooperacyjnej. Taka konstrukcja zawarta w projektowanej ustawie niesie ze sobą ryzyko, że interpretacje tej samej ustawy przez różne sądy interpretujące prawo mogą się różnić.

Lista rzeczy do zrobienia | Ustawa o współpracy
1. Przygotowuj się do kwartalnego dialogu między pracodawcą a pracownikiem.
2. Uwzględnij możliwą odpowiedzialność karną pracodawcy.
3. Upewnij się, że negocjacje w sprawie zmiany rozpoczęły się przed podjęciem decyzji biznesowej.
4. Zapewnij spełnienie wymagań jakościowych instytucji, w której prowadzona jest reprezentacja pracowników.
5. Zapewnij ewentualne szkolenie przedstawicielowi pracowników.
6. Należy pamiętać, że Rzecznik Praw Obywatelskich może wystąpić z wnioskiem o naprawienie zaniechania.
7. Pamiętaj o możliwości odwołania się od wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich.