Nowe zasady wywłaszczania nieruchomości w projekcie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Nowe zasady wywłaszczania nieruchomości w projekcie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami przewiduje istotną zmianę w zasadach ustalania odszkodowań.

Po pierwsze, zlikwiduje tzw. zasadę korzyści, zgodnie z którą wywłaszczaną nieruchomość wyceniano według przeznaczenia wynikającego z celu wywłaszczenia. Chyba że dotychczas istniejące przeznaczenie pozwalało na uzyskanie wyższego odszkodowania.

W rynkowych realiach sprzedający może zdecydować, czy, komu i kiedy sprzedać nieruchomość. Przy wywłaszczeniu nie ma takiej możliwości i nie może np. poczekać na wzrost wartości ziemi. Tę niedogodność rekompensowała właśnie zasada korzyści.

Istotne jest jednak to, zmiany idą dalej niż likwidacja wskazanej reguły. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania organ nie będzie brał pod uwagę przeznaczenia wynikającego z decyzji administracyjnych (np. o lokalizacji inwestycji celu publicznego), ale także nie będzie się uwzględniał przeznaczania wynikającego z miejscowego planu.

W projekcie zaproponowano ryczałtowe zwiększenie odszkodowania o 10 lub 20 proc. wartości nieruchomości (odpowiednio dla nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych)w celu rekompensaty tych dodatkowych kosztów.

Nowelizacja przewiduje także otwarcie możliwości dochodzenia przed sądem powszechnym odszkodowania przewyższającego ryczałtowe odszkodowanie.