Nadchodzą zmiany w JPK_VAT – od 1 lipca 2021 r.

JPK zmiany

Ministerstwo Finansów nie zdążyło w maju ukończyć prac nad nowelizacją przepisów o jednolitym pliku kontrolnym (JPK_V7). Z najnowszej wersji projektu rozporządzenia wynika, że zmiany w zakresie części ewidencyjnej i deklaracyjnej JPK_V7 zaczną obowiązywać od 1 lipca.

Najważniejszą zmianą, którą rzuciła się w oczy podatnikom i księgowym jest brak od 1 lipca 2021 r. uciążliwego obowiązku oznaczania faktur atrybutem „MPP” (mechanizm podzielonej płatności). Obecnie oznaczenie MPP należy stosować przy transakcjach objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Chodzi więc o transakcje, które obejmują towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT i kwota należności ogółem przekracza 15 tys. zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej. Obecnie oznaczenie MPP ma być wycofane w ogóle z ewidencji VAT. Wydaje się, że wprowadzenie obowiązku stosowania atrybutu „MPP” nie sprawdziło się zarówno z perspektywy podatników, jak i Ministerstwa Finansów.

Z innych zmian należy wymienić:

  • Modyfikację stosowania symboli GTU, m. in. dotyczących leków, alkoholi, dostawy części budowli i lokali, usług niematerialnych (odwołanie do PKWiU);
  • Modyfikację w stosowaniu oznaczenia TP – wprowadzenie progu kwotowego 15 000 zł, od którego faktury będą oznaczane kodem TP (transakcje poniżej tej kwoty co do zasady będą wyłączone z oznaczenia tym kodem);
  • Wyłączenia ze stosowania oznaczenia TP dla niektórych podmiotów;

będzie istniała możliwość ujmowania korekt podatku naliczonego „in minus” na podstawie dokumentów WEW.

Projekt rozporządzenia dotyczy również zmian związanych z pakietem e-commerce, który ma wejść w życie od 1 lipca. Z tego względu usunięte zostaną znaczniki SW oraz EE (atrybut EE od 2022 r.) i zostaną wprowadzone znaczniki WSTO_EE oraz IED.