Ministerstwo Finansów potwierdza – przekształcenie spółki komandytowej sposobem na uniknięcie opodatkowania CIT

spółka jawna

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną jest sposobem na uniknięcie opodatkowania CIT – potwierdza Ministerstwo Finansów w odpowiedzi udzielonej dla Dziennika Gazeta Prawna.

W związku z objęciem spółek komandytowych podatkiem CIT wielu przedsiębiorców poszukuje remedium na podwójne opodatkowanie. Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną. Na przeszkodzie stały jednak problemy interpretacyjne związane z nowymi przepisami, które w niektórych przypadkach nakładają obowiązek rozliczania podatku CIT również na spółki jawne. Art. 1 ust. 3 pkt 1a znowelizowanej ustawy o CIT nakazuje spółkom jawnym, których wspólnikiem jest spółka z o.o. do złożenia informacji CIT-15J przed rozpoczęciem roku obrotowego, a w wypadku zaistnienia zmian w składzie wspólników – w terminie 14 dni od tej zmiany. Sankcją za niezłożenie informacji CIT-15J jest objęcie spółki jawnej reżimem podatku CIT.

Przepisy ustawy o CIT nie regulują sytuacji spółki jawnej powstałej z przekształcenia, w skład której wchodzi spółka z o.o.. Spółka jawna powstała z przekształcenia spółki komandytowej powstaje poprzez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, poprzez co nie ma możliwości złożenia informacji CIT-15J „przed rozpoczęciem roku obrotowego”, o którym mowa w przepisach.

Jednakże ze stanowiska Ministerstwa Finansów wynika, że w przypadku przekształcenia spółki komandytowej z udziałem spółki z o.o, jeśli skład wspólników w związku z przekształceniem się nie zmienia – informację CIT-15J składa spółka komandytowa przed rejestracją przekształcenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Natomiast w przypadku, gdy skład wspólników ulega zmianom, informację CIT-15J składa spółka jawna w terminie 14 dni od daty rejestracji. Złożenie w/w informacji CIT-15J w zakreślonym terminie powoduje, że powstała z przekształcenia spółka jawna nie będzie objęta podatkiem CIT.