Miniportal do końca 2022 r.

Urząd Zamówień Publicznych ogłosił, że postępowania na MiniPortalu będzie można wszczynać do końca 2022 roku. Decyzja UZP związana jest z faktem, iż od 1 kwietnia 2022 r. udostępniono moduł ofert i wniosków na Platformie e-Zamówienia. Początkowo planowano, że miniportal zostanie wyłączony 1 września 2022 r., jednak na skutek postulatów zamawiających zdecydowano o przesunięciu tego terminu. Jak podkreślił Urząd, przesunięcie pierwotnie planowanego na 1 września br. wyłączenia możliwości wszczynania postępowań pozwoli uczestnikom rynku na lepsze zaznajomienie się z licznymi funkcjonalnościami Platformy e-Zamówienia i płynniejsze przejście na rozwiązanie docelowe. Pozwoli również uniknąć ewentualnych niedogodności związanych z koniecznością zmiany narzędzia w okresie wakacyjnym.

Wszystkie postępowania, które zostały bądź zostaną wszczęte za pośrednictwem miniPortalu do 31.12.2022 r. będą mogły być dokończone z jego użyciem.

Wdrożenie ostatnich modułów

1 sierpnia 2022 r. UZP poinformował również, że na Platformie e-Zamówienia zostały wdrożone kolejne,
a zarazem ostatnie już formularze ogłoszeń unijnych. Dzięki ich wdrożeniu, będą mogli Państwo przekazywać do publikacji w TED wszystkie ogłoszenia unijne z poziomu Platformy e-Zamówienia. Oznacza to, że platforma ezamówienia została w całości dostosowana do elektronizacji zamówień publicznych.

Dla Zamawiających, którzy korzystają z platform komercyjnych, istotna jest informacja, że na Platformie e-Zamówienia udostępnione zostało również API MO – umożliwiające przekazywanie z zewnętrznych portali e-usług ogłoszeń krajowych na Platformę e-Zamówienia celem ich publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych.