Minimalny podatek CIT oraz ukryte dywidendy do korekty?

Minimalny podatek CIT

Jak wynika z informacji prasowych, Ministerstwo Finansów rozważa zawieszenie minimalnego podatku CIT w 2022 r. oraz reformę przepisów dotyczących tego podatku od 2023 r.  „Chcielibyśmy zawiesić na rok minimalny CIT. Później będzie inna podstawa opodatkowania, bardziej zrozumiała dla przedsiębiorców, oraz inny sposób wyliczania wskaźnika rentowności, uwzględniający specyfikę różnych kosztów” – powiedział Artur Soboń, wiceminister finansów w wywiadzie dla DGP. Ponadto Ministerstwo Finansów zamierza zaproponować likwidację przepisów o tzw. ukrytych dywidendach.

Minimalny podatek CIT do zmiany

Minimalny podatek dochodowy CIT w wysokości 10% podstawy opodatkowania wprowadził Polski Ład. Podatek został nałożony na spółki mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski oraz podatkowe grupy kapitałowe, a także podmioty niemające siedziby lub zarządu w Polsce, ale prowadzące tu działalność poprzez położony na jej terytorium zakład zagraniczny (w zakresie osiąganych przez ten zakład przychodów), które ponoszą straty ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo wykazują niski dochód z działalności operacyjnej, tzn. nieprzekraczający 1% przychodów (niską rentowność).

Jak wielokrotnie zwracano uwagę, ciężar podatkowy może dotknąć wielu przedsiębiorców nie dystrybuujących sztucznie zysków za granicę celem optymalizacji opodatkowania, a po prostu nie przekraczających 1% wymaganego przez progu rentowności z uwagi na specyfikę swojej działalności. Przykładem mogą tu gałęzie handlu, w których firmy obracają towarami o wielkiej wartości, jednak sam czysty zysk, po potrąceniu kosztów jego uzyskania, jest procentowo niewspółmiernie niski do wartości tego obrotu.

Nowy mechanizm, który ma zostać zaprezentowany jeszcze w tym miesiącu ma zawierać inny sposób wyliczania wskaźnika rentowności uwzgledniający specyfikę różnych kosztów – chodzi np. o uwzględnienie przy wyliczaniu rentowności rosnących kosztów energii, wynagrodzeń, uwzględnienie specyfiki faktoringu, leasingu czy też podmiotów nabywających towary objęte akcyzą, która rzutuje na poziom osiąganych marż. Minimalny podatek dochodowy 2.0 ma zostać wprowadzony od 2023 r., a obecnie funkcjonujące przepisy mają zostać zawieszone.

Ukryte dywidendy – jednak do kosza?

Proponowana jest również likwidacja przepisów o ukrytej dywidendzie, które zostały uchwalone wraz z Polskim Ładem, ale ich stosowanie odroczono do 2023 r. Dotyczy to przepisów, które miały na celu generowania sztucznych kosztów pomniejszających przychody podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 15b ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów poniesionych przez podatnika będącego spółką w związku ze świadczeniem wykonanym przez podmiot powiązany (w rozumieniu przepisów o cenach transferowych) z tą spółką lub ze wspólnikiem tej spółki, jeżeli poniesienie tego kosztu stanowi ukrytą dywidend. Konstrukcja kosztów stanowiących ukrytą dywidendą spotkała się z dużą, zasłużoną krytyką i wieloma merytorycznymi uwagami. Potencjalna likwidacja przepisów będzie korzystną zmianą dla przedsiębiorców.