Kredyt we frankach – Prawna obsługa

Wzrost kursu  franka szwajcarskiego spowodował, że osoby które zdecydowały się na „kredyt we frankach” znalazły się w trudnej sytuacji. Nasza Kancelaria prowadzi obsługę spraw dotyczących kredytów frankowych. Kredyt we frankach to wysokie kwotowo zobowiązanie, dlatego dla Państwa bezpieczeństwa procedura obsługi tych spraw wygląda następująco:

1.Kompletacja całości dokumentacji.

Pierwszym krokiem jest przekazania przez Państwa do Kancelarii kompletu dokumentów tj.:

   • umowy o kredyt hipoteczny;
   • regulaminu – jeżeli był załączony do umowy (często nazywany „Ogólnymi Warunkami Umowy”, „Częścią Ogólną Umowy” itp.) wraz z późniejszymi zmianami,
   • wszystkich aneksów do umowy (np. zwiększających kwotę kredytu, zmieniających walutę spłat),
   • informacja o wysokości transz kredytu (w PLN) oraz o dacie wypłaty każdej z transz,
   • informacja dotycząca rat kredytu: wysokość każdej raty, termin płatności, zastosowane oprocentowanie, historia wpłat.

2. Analiza umowy kredytowej.

Analiza umowy kredytowej we franku szwajcarskim ma na celu ustalenie:

   • rodzaju kredytu: indeksowany czy denominowany
   • rodzaju instrumentu finansowego: kredyt czy pożyczka
   • czy umowa została zawarta przez konsumenta
   • czy umowa zawiera postanowienia uznawane za abuzywne bądź nieważne

3. Kredyt we frankach – przygotowanie reklamacji do Banku

Jest to konieczny element postępowania. Pozwala również na ugodowe załatwienia sprawy na etapie przedsądowym.

4. Przygotowanie wezwania do zapłaty

Konieczny element procedury. Kodeks postępowania cywilnego wymaga wysłania wezwania do zapłaty przed skierowaniem sprawy do sądu.

5. Obsługa sprawy w sądzie

Prowadzimy pełną obsługę sporów przed sądem. Jesteśmy z Państwem na każdej rozprawie, przygotowujemy wszystkie niezbędne pisma, czuwamy nad przebiegiem postępowania.

 

Jeśli posiadacie Państwo kredyt we frankach i chcielibyście poznać możliwości jego „odfrankowania” oraz uzyskać informację z jakimi wiąże się to kosztami, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z naszą kancelarią. Przed kontaktem prosimy o przygotowanie skanu lub czytelnego zdjęcia umowy zawartej z bankiem oraz, jeśli zostały sporządzone jakieś dodatkowe aneksy, to również prosimy o ich załączenie. Nasza Kancelaria posiada duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu postępowań, dzięki czemu możemy dokonać realnej oceny możliwości w dochodzeniu roszczeń.