Krajowy System e-Faktur

Centralny system faktur

Od 1 października 2021 r. podatnicy będą mieli możliwość wystawiania elektronicznych faktur VAT w formacie ustrukturyzowanym, które będą trafiały do Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF). Według zapowiedzi, korzystanie z systemu do końca 2022 r. będzie dobrowolne.

Stosowanie faktur ustrukturyzowanych będzie wymagało akceptacji odbiorcy takiej faktury, np. poprzez zaakceptowanie stosownego komunikatu w aplikacji e-Mikrofirma lub samego poboru faktur z systemu przez API (zbiór reguł ściśle opisujących, w jaki sposób programy lub podprogramy komunikują się ze sobą). Po przesłaniu faktury, KSeF przydzieli numer identyfikujący tę fakturę w systemie z oznaczeniem daty i czasu. W dniu przydzielenia fakturze ustrukturyzowanej przez system numeru identyfikującego tę fakturę, będzie ona uznawana za wystawioną i jednocześnie za otrzymaną. Faktury ustrukturyzowane będą sporządzane (przygotowywane) przez podatnika w lokalnych lub chmurowych systemach finansowo-księgowych według wzoru udostępnionego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Każdy podatnik poprzez indywidualne konto w systemie e-faktur będzie mógł wystawić fakturę z wykorzystaniem wzoru zamieszczonego na elektronicznej platformie usług administracji publicznej.

Krajowy System e-Faktur w założeniu ma zwiększyć kontrolę prawidłowości rozliczania podatku VAT poprzez bieżące monitorowanie obrotu fakturami, co ma przyczynić się do zwiększenia dochodów budżetu państwa z poboru podatku VAT na każdym etapie obrotu towarami i usługami. Niestety dostosowanie systemów księgowych do nowych zadań związanych z obrotem fakturami ustrukturyzowanymi z pewnością będzie wymagało dużo czasu.

Aby zachęcić podatników do skorzystania dobrowolnie z nowego systemu, Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie systemu zachęt polegającego na:

  • Krótszym 40-dniowym terminie zwrotu podatku VAT;
  • Zwolnieniu podatników z obowiązku przesyłania struktury JPK_FA na żądanie organów podatkowych, w zakresie faktur wystawianych w formacie ustrukturyzowanym;
  • Zwolnieniu z obecnie obowiązujących wymogów dot. rozliczania faktur korygujących „in minus”.

Niestety na obecną chwilę wydaje się, że największym beneficjentem zmian będzie fiskus, a proponowane zachęty nie ułatwią znacząco prowadzenia działalności gospodarczej.