Krajowy System e-Faktur wystartuje od lipca 2024 r.

Prosta Spółka Akcyjna

Przypominamy, że obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) ma wystartować od lipca 2024 r. Będzie to narzędzie, w którym przedsiębiorcy będą wystawiali elektroniczne faktury według nowe wzoru, a faktury będą na bieżąco trafiały do administracji skarbowej.

Dla kogo obowiązek KSeF?

KSeF docelowo będzie dotyczył wszystkich firm, jednak terminy jego stosowania będą różne. Korzystanie z KSeF ma być obowiązkowe:

· od 1 lipca 2024 roku – dla czynnych podatników VAT,

· od 1 stycznia 2025 roku – dla podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT (nievatowcy).

Zakres KSeF

Warto zwrócić uwagę, że KSeF nie będzie dotyczył:

· faktur konsumenckich (tzw. B2C);

· biletów, które uznawane są za faktury w tym paragony na autostradach płatnych;

· faktur wystawianych w procedurach OSS i IOSS.

System KSeF nie spowoduje całkowitego odejścia od faktur wystawianych w formie papierowej. Obrót w transakcjach międzynarodowych będzie trzeba ująć w KSeF, ale np. nabywca towarów z innego kraju UE może wymagać dostarczenia tradycyjnej faktury. To będzie oznaczało utrzymanie dotychczasowego systemu wystawiania faktur na potrzeby transakcji z zagranicą towarami czy usługami.

Kary za brak stosowania KSeF

Jeżeli podatnik wbrew obowiązkowi nie wystawi faktury przy użyciu KSeF, naczelnik urzędu skarbowego nałoży w drodze decyzji karę pieniężną do 100% wysokości kwoty podatku wykazanego na tej fakturze. W przypadku faktury bez wykazanego podatku kara pieniężna wyniesie do 18,7% wysokości kwoty należności wykazanej ogółem na tej fakturze. Kary mają być miarkowane (wycofano się z określenia ich dolnych limitów. Sankcje dopadną też tych, którzy nie przesłali faktury wystawionej w okresie awarii KSeF do KSeF w celu przydzielenia numerów identyfikujących te faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (na co będzie siedem dni od dnia kończącego okres awarii).