Kontrole krzyżowe po nowemu

Kontrole krzyżowe

Po ponad roku funkcjonowania zreformowanej Krajowej Administracji Skarbowej („KAS”) Ministerstwo Finansów opublikowało 2 sierpnia b.r. projekt zmiany ustawy o KAS. Fiskus doszedł do przekonania, że uprawnienia KAS muszą zostać rozszerzone, co ma wpłynąć na zwiększenie skuteczności zwalczania szarej strefy i strefy wyłudzeń podatkowych.

Obecnie organy podatkowe mogą prowadzić kontrolę krzyżową u wszystkich podmiotów uczestniczących w dostawie tego samego towaru lub tej samej usługi, będących zarówno dostawcami, jak i nabywcami biorącymi udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie towaru lub usługi. W ramach kontroli krzyżowej skarbówka może żądać od kontrahentów wyjaśnień, udostępnienia dokumentów, czy też przekazania dowodów księgowych. Definicja „kontrahenta” ma zostać rozszerzona, co pozwoli na prowadzenie kontroli krzyżowej również wobec:

  • przewoźników drogowych przewożących towary na zlecenie kontrolowanego, nabywcy lub dostawcy, biorących udział bezpośrednio lub pośrednio w dostawie towaru, oraz
  • przedsiębiorstwa magazynujące, przepakowujące lub przeładowujące towar w imieniu dostawców lub nabywców biorących udział bezpośrednio lub pośredniego w jego dostawie.

Przedsiębiorca może się więc spodziewać, że w razie kontroli sprawdzeni zostaną także wynajęci przez niego przewoźnicy, a także firmy u których magazynuje towar. Od tych podmiotów fiskus będzie mógł od razu żądać wyjaśnień lub przesłania odpowiednich dokumentów.