Mniej krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

konkurencja podatkowa

W dniu 23 maja 2017 r. weszły w życie dwa rozporządzenia określające kraje stosujące szkodliwą konkurencję podatkową, a mianowicie:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 17.5.2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 17.5.2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Na mocy powyższych Rozporządzeń ustawodawca ograniczył krąg krajów uznawanych za podatkowe „czarne charaktery:.

Z listy usunięte zostały takie kraje/terytoria, jak:

– Wspólnota Bahamów,

– Barbados,

– Księstwo Liechtensteinu,

– Federacja Saint Kitts i Nevis,

– Saint Vincent i Grenadyny.

Otwiera to na nowo dyskusję na temat tych krajów w kontekście destynacji podatkowej.

Jednocześnie traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z 23.4.2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 599), jak również rozporządzenie Ministra Finansów z 23.4.2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 600).