Kolejny sukces Kancelarii – Sąd przychylił się do naszego wniosku i ogłosił upadłość Klienta

tryb podstawowy

To już kolejny sukces w postępowaniu o ogłoszenie tzw. upadłości konsumenckiej prowadzonym przez naszych prawników. W dniu 20 grudnia Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia, Wydział XIV Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowił przychylić się do wniosku składanego przez naszą Kancelarię w imieniu naszego Klienta i ogłosić jego upadłość.

Sytuacja Klienta, jak przy większości składanych wniosków była skomplikowaną spiralą długów. Jednakże zdołaliśmy wykazać i przekonać Sąd Upadłościowy, że nasz Klient spełnia wszelkie przesłanki ku temu, aby skorzystać z dobrodziejstwa, jakie niesie za sobą „upadłość konsumencka”.