Kolejny Sukces Kancelarii – nasz Klient zaczyna życie bez długów !

Czy szkła kontaktowe podlegają refundacji przez pracodawcę?

Czerwiec zaczynamy dobrymi wiadomościami, ponieważ w dniu 29 maja 2024 r., Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przychylił się do naszego wniosku składanego w imieniu Klienta i ogłosił jego upadłość.

Tym samym, nasz Klient w końcu zaczyna życie bez długów !