Kolejny sukces Kancelarii – korzystna interpretacja dla naszego Klienta !

Uzyskaliśmy dla naszego klienta interpretację podatkową, która potwierdza że wynagrodzenia wypłacane Wspólnikom Spółki za powtarzające się świadczenie niepieniężne stanowią dla tych wspólników przychody z innych źródeł w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dzięki temu Spółka nie jest zobowiązana do pobrania zaliczek na podatek dochodowy od tych wynagrodzeń i odprowadzenia ich do Urzędu Skarbowego. Dopiero po zakończeniu roku kalendarzowego wspólnik, którzy otrzymał wynagrodzenie jest obowiązany do odprowadzenia podatku na swój indywidualny rachunek podatkowy, w wyniku czego opodatkowanie jest znacznie odsunięte w czasie.