Kolejna prawomocna wygrana CHF !

Szanowni Państwo,

Pragniemy pochwalić się kolejnym sukcesem i pozytywnym rozwiązaniem sporu dla Naszych Klientów w postępowaniu w sprawie kredytu CHF.

W dniu 22 listopada 2021 r., po zaledwie 4 miesiącach od zainicjowania sporu sądowego, Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, I Wydział Cywilny wydał wyrok w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko Santander Bank Polska S.A. w Warszawie (sygn. akt I C 1021/21), w którym to zasądził od banku na rzecz klientów zwrot środków nadpłaconych ponad otrzymany od banku kapitał, po uprzednim ustaleniu nieważności umowy kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM w złotych indeksowanego kursem CHF z dnia 25 października 2006 r.

Bank jako strona pozwana wniósł apelację od wyroku i w ciągu 12 miesięcy tj. w dniu 09 grudnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi, I Wydział Cywilny korygując jedynie omyłkę rachunkową Sądu I instancji, podtrzymał stanowisko o nieważności umowy kredytu.

 

Sądy obydwu instancji nie miały wątpliwości, że umowa kredytu jest nieważna, w związku z zawarciem w jej treści niedozwolonych postanowień umownych i niemożnością utrzymania umowy w mocy po usunięciu z umowy zakwestionowanych niedozwolonych postanowień umownych. Sąd I instancji uwzględnił podniesiony przez bank w toku procesu zarzut potrącenia w zakresie udostępnionego kredytobiorcom kapitału, wobec czego zasądził na ich rzecz od banku nadwyżkę spłat rat kredytu ponad otrzymany kapitał od banku.

Radca Prawny Tomasz Madejczyk
Madejczyk Kancelaria Prawna sp. k.