Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w obsłudze branży sportowej. Doskonale zdajemy sobie sprawę z unikalnych uwarunkowań w jakich działają zawodnicy i kluby sportowe.

W ramach swojego doświadczenia Kancelaria może pochwalić się obsługą znanych sportowców i klubów sportowych. Kancelaria doradza również agencjom sportowy oraz agencjom reklamowym.

Branża sportowa jest jedną z podstawowych obsługiwanych przez Kancelarię.

Zakres doradztwa:

 • Stała obsługa prawna
  Kancelaria świadczy stałą obsługę na rzecz Klientów z branży sport. W ramach obsługi doradzamy Klubom we wszelkich aspektach i działalności.
  Sprawujemy nadzór nad zmieniającym się otoczeniem prawnym, by z odpowiednim wyprzedzeniem informować o tym Klientów.
 • Negocjacja i strukturyzacja kontraktów zawodniczych
  Kancelaria doradza Klubom i Zawodnikom jak prawidłowo zawrzeć kontrakt zawodniczy.
  Zwracamy uwagę zarówno na aspekt wzajemnych obowiązków stron jaki i aspekt strukturyzacji umowy.
 • Negocjacja umów sponsoringowych i reklamowych
  Kancelaria doradza Klubom i Zawodnikom jak prawidłowo zawrzeć kontrakt sponsoringowy i reklamowy.
  Doradzamy również drugiej stronie powyższych kontraktów tj. agencjom sportowym, reklamowym oraz sponsorom.
 • Reprezentacja przez sądami powszechnymi i administracyjnymi
  Kancelaria prowadzi pełną reprezentację Klubów oraz Zawodników przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi.
 • Reprezentacja przed organami i trybunałami arbitrażowymi
  Kancelaria doradza i reprezentuje Kluby oraz Zawodników przed właściwymi krajowymi i międzynarodowymi ciałami arbitrażowymi.
 • Ochrona wizerunku
  Kancelaria doradza w zakresie ochrony praw wizerunków Zawodników. W tym zakresie monitorujemy zapisy kontraktowe lub statutowe, celem.
  Sprawdzenie czy dane wykorzystanie wizerunku było legalne. W braku tej legalności wdrażamy odpowiednie kroki prawne, celem ochrony wizerunku Klienta.

Doświadczenie:

Kancelaria była odpowiedzialna za negocjację kontraktu trenerskiego Klienta z jednym z polskich związków sportowych.
W toku powyższych czynności skutecznie wynegocjowano dłuższy okres kontraktu, limitując możliwości jego przedwczesnego rozwiązania.
Kancelaria obsługiwała procesy arbitrażowe przed właściwymi sądami arbitrażowymi.
Kancelaria przygotowała i negocjowała kontrakty reklamowe i sportowe zarówno dla Klubów jak i Zawodników.

Referencje:
KPS SKRA
Stephane Antiga
Eliot Event Marketing
Kamil Kiereś
ŁZPS
Rugby Club Bełchatów