Kancelaria aktywnie doradza na rzecz sektora ochrony zdrowia. Wśród naszych Klientów znajdują się zarówno sieci podmiotów medycznych jak i podmioty indywidualne.

Świadczymy pomoc również w zakresie zamówień publicznych w sektorze ochrony zdrowia.

Pomagamy Klientom nadążyć za stale zmieniającym się otoczeniem prawnym, analizujemy planowane regulacje, celem limitacji ryzyk dla Klientów.

Zakres doradztwa:

 • Stała obsługa prawna
  Kancelaria świadczy stałą obsługę na rzecz Klientów z sektora ochrony zdrowia. W ramach obsługi doradzamy we wszelkich aspektach i działalności.
  Sprawujemy nadzór nad zmieniającym się otoczeniem prawnym, by z odpowiednim wyprzedzeniem informować o tym Klientów.
 • Obsługujemy zamówienia publiczne w obszarze ochrony zdrowia.
  Doradzamy zarówno Zamawiającym jak i Wykonawcom. W toku doradztwa Zamawiającym oferujemy kompletną obsługę postępowań przetargowych , w tym przygotowanie dokumentacji przetargowej, pomoc przy sporządzaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przygotowywanie projektów umów, obsługę postępowań przetargowych, w tym udział w komisjach przetargowych, zastępstwo w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi, doradztwo prawne przy trybach negocjacyjnych i zamówieniach z wolnej ręki.
  Dla Wykonawców z obszaru ochrony zdrowia oferujemy, pomoc w przygotowywaniu ofert, obsługę wszelkich aspektów postępowań, przygotowywanie odwołań, zastępstwo w postępowaniach.
 • Obsługujemy wszelkie postępowania przed NFZ.
  Doradzamy Klientom w zakresie postępowań przed Narodowym Funduszem Zdrowia. W toku doradztwa przygotowujemy niezbędne pisemne stanowiska oraz zastępujemy Klientów.
 • Doradztwo w kwestii błędów lekarskich.
  Nasz praktyka obejmuje również prowadzenie sporów sądowych dotyczących błędów w sztuce medycznej. Reprezentujemy Klientów zarówno przed komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych jak i przed sądami powszechnymi.

Doświadczenie:

Kancelaria była odpowiedzialna za zmianę formy prawnej podmiotów leczniczych.
Kancelaria była odpowiedzialna za sprzedaż sieci podmiotów leczniczych koncernowi farmaceutycznemu. W toku powyższych czynności Kancelaria przemodelowała umowę SPA, w taki sposób by niewykrycie ryzyk obciążało kupującego, a nie Klienta.

Referencje:

Referencje NZOZ MEDYK Sp. z o.o. (Alicja Habirek-Gruszka)
Referencje NZOZ MEDYK Sp. z o.o. (Iwona Wojtyniak)
Referencje NZOZ MEDYK Sp. z o.o. (dr Maria Morkis-Siedlecka)
Referencje dr Arkadiusz Hibner
Referencje NZOZ WOLA-MED