JPK – również dla mikroprzedsiębiorców

JPK

Od 1.1.2018 r. obowiązkiem przekazywania ewidencji VAT w formie plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny) zostali objęci również mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy.

Przypomnijmy, iż mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu powyższej ustawy jest podmiot, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Powyższe oznacza rozszerzenie obowiązku JPK na najliczniejszą grupę podmiotów w kraju.