Jeszcze 3 tygodnie pozostało na złożenie sprawozdania finansowego.

złożenie sprawozdania finansowego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2021 r. (Dz. U. z 2021, poz. 572) wydłużeniu uległy terminy sporządzenia sprawozdania finansowego a po drugie terminy w których wspólnicy mieli te sprawozdania zatwierdzić.

Rozporządzenie wydłuża terminy o 3 miesiące dla większości spółek, i tak:

  • termin na sporządzenie sprawozdania finansowego został przedłużony do 30 czerwca
  • termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez wspólników został przedłużony do 30 września.

Mimo wydłużenia terminów na wypełnienie obowiązków sprawozdawczych, termin na złożenie dokumentów finansowych wraz z załącznikami, pozostał niezmieniony i wynosi 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

 

Jeżeli rok obrotowy spółki kończył się 31 grudnia, a wspólnicy zatwierdzili sprawozdanie finansowe
30 września, termin, w którym organ reprezentujący spółkę lub wspólnicy uprawnieni do reprezentacji spółki powinni złożyć sprawozdania do Repozytorium Dokumentów Finansowych, upływa najpóźniej 15 października 2021 r.

Konsekwencje uchybienia terminowi mogą być dotkliwe finansowo dla członków zarządu.

Sąd rejestrowy w przypadku niezłożenia sprawozdania wszcznie postępowania przymuszające, które ma na celu skłonienie członków zarządu do jak najszybszego wypełnienia obowiązku w terminie nie dłuższym niż 7 dni. W przypadku braku reakcji na powyższe sąd rejestrowy stosuje jako środek przymuszający grzywnę w kwocie  nawet do 15 tys. złotych. Grzywna może być ponawiana.

Co więcej Sąd rejestrowy może zawiadomić organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na niezłożeniu sprawozdania finansowego (art. 79 pkt 4 ustawy o rachunkowości),
co będzie powodowało dodatkowe komplikacje dla członków zarządu.

W związku z tym warto się pospieszyć, bo czasu pozostało niewiele.