Jakie koszty wiążą się z założeniem spółki komandytowo – akcyjnej.

spółka jawana

W związku ze zmianami wprowadzonymi w Polskim Ładzie wśród przedsiębiorców, którzy kontaktują się z Kancelarią jest duże zainteresowanie spółką komandytowo-akcyjną (dalej „S.K.A.”). Spółka od 2014 roku kiedy została objęta CIT straciła na atrakcyjności a ostatnio można zaobserwować renesans tej spółki handlowej.

Jednym z pierwszych pytań –  jest pytanie o koszty jej założenia i funkcjonowania w obrocie S.K.A.

 

KOSZTY ZAŁOŻENIA S.K.A.

  • koszty związane z podpisaniem statutu spółki;
  • opłata sądowa za wpis podmiotu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
  • ewentualne koszty doradztwa prawnego, czy podatkowego, dla osób, które nie chcą zakładać spółki samodzielnie.

 

Konieczne jest także wniesienie wkładów na pokrycie akcji w kapitale zakładowym S.K.A.  Minimalna wysokość kapitału zakładowego S.K.A. wynosi 50.000 zł.

 

ILE ZAPŁACIMY U NOTARIUSZA ?

Zawarcie statutu S.K.A. wymaga wizyty w kancelarii notarialnej, gdyż statut S.K.A. musi mieć formę aktu notarialnego.

Koszt aktu będzie uzależniony od wysokości kapitału zakładowego, a także liczby wypisów, które notariusz sporządzi.

Przykładowo w przypadku kapitału zakładowego na poziomie minimalnym – 50.000 zł, maksymalna wartość taksy notarialnej wyniesie 910 zł netto plus koszty wypisów, w tym obowiązkowy wypis elektroniczny oraz ewentualnie innych dodatkowych dokumentów, jeżeli ich sporządzenie będzie konieczne przy zawiązaniu spółki.

Dodatkowo, notariusz pobiera także opłatę za obligatoryjne zamieszczenie wypisu aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) – maksymalna stawka taksy za dokonanie tych czynności wynosi 200 zł netto.

Należy jeszcze pamiętać konieczności zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnych w wysokości 0,5% wartości kapitału zakładowego.

 

ILE ZAPŁACIMY ZA WPIS DO KRS ?

Obowiązkowa opłata sądowa za wpis spółki do KRS oraz publikację ogłoszenia w MSiG wynosi 600 zł. Jeśli wniosek, w imieniu spółki, będzie składany przez fachowego pełnomocnika, konieczne jest doliczenie do tej kwoty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

 

S.K.A. nie przez S24

W obecnym stanie prawnym nie jest możliwe założenie S.K.A. na wzorcu, poprzez tańszy system teleinformatyczny, tzw. s24, który dostępny jest dla spółek jawnych, komandytowych i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

KOSZTY FUNKCJONOWANIA SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ

Podstawowymi kosztami funkcjonowania S.K.A. są:

  • koszty usług księgowych;
  • opłata za prowadzenie obowiązkowego rejestru akcjonariuszy;
  • koszty organizacji Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy.

Akcje spółki komandytowo-akcyjne podlegają obowiązkowi dematerializacji akcji co wiąże się z koniecznością podpisania umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia rejestru akcjonariuszy np. biuro maklerskie. Warto taki zapis dotyczący wyboru podmiotu prowadzącego rejestr dokonać już w akcie notarialnym zawierającym statut S.K.A.

Najtańsze oferty na usługi prowadzenia takiego rejestru wynoszą już od ok. 100 zł netto miesięcznie, co w dużej mierze jest zależne od liczby akcjonariuszy, liczby transakcji, wypłat itp.

Wszystkie uchwały akcjonariuszy muszą być zamieszczane w protokole sporządzonym przez notariusza co będzie się wiązało z poniesieniem odpowiednich kosztów. Maksymalna wartość taksy notarialnej przy protokole S.K.A. wynosi 1100 zł netto. Do tego trzeba doliczyć koszty wypisów (kilkadziesiąt – kilkaset złotych) oraz koszt zamieszczenia w CREWAN (200 zł).

Na gruncie ustawy o rachunkowości prowadzenie ksiąg rachunkowych S.K.A. nie generuje dodatkowych kosztów w stosunku do innych spółek. Koszty te są uzależnione przede wszystkim od wielkości podmiotu, liczby dokumentów księgowych, biura księgowego, miejscowości, formy współpracy itp. i zaczynają się od kilkuset złotych miesięcznie, podobnie jak koszty obsługi kadrowo-płacowej.