Jak spółka z o.o. powinna rozliczać wynagrodzenie wspólników za powtarzające się świadczenia niepieniężne (art. 176 KSH)?

estoński cit

Na podstawie art. 176 Kodeksu spółek handlowych wspólnicy mogą otrzymywać wynagrodzenie za dokonywanie świadczeń niepieniężnych wobec spółki z o.o. Wystarczy, że mają one powtarzający się charakter. Ponadto zobowiązanie wspólnika powinno zostać wskazane w umowie spółki – w szczególności rodzaj i zakres świadczeń. Taki sposób wypłat dla wspólników stanowi ciekawą alternatywę w porównaniu do wynagrodzenia wypłacanego członkom zarządu za sprawowanie funkcji na podstawie uchwały o powołaniu – ponieważ w przeciwieństwie do tego drugiego, wynagrodzenia wypłacane na podstawie art. 176 Kodeksu spółek handlowych nie są obciążone składką zdrowotną.

Należy odpowiednio opodatkować wynagrodzenia za powtarzające się świadczenia

Przy wypłacaniu wynagrodzeń na podstawie art. 176 Kodeksu spółek handlowych należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  • Wynagrodzenie wspólnika za świadczenia na rzecz spółki należy wypłacić także w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe nie wykazało zysku;
  • Wynagrodzenie musi odpowiadać wartościom rynkowym.
  • Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, spółka wypłacająca wynagrodzenie za niepieniężne świadczenia nie jest płatnikiem podatku dochodowego od tego wynagrodzenia. Ten obowiązek spoczywa na wspólniku. Wspólnicy opodatkowują te dochody jako dochody z innych źródeł (art. 10 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
  • Wspólnik w zeznaniu rocznym musi wykazać otrzymane wynagrodzenie i opodatkować je wraz z innymi uzyskanymi dochodami na tzw. „zasadach ogólnych”, czyli stawkach podatkowych 12%/32%
  • Wynagrodzenie można rozliczyć w podatkowych kosztach spółki z o.o.
  • Wypłata wynagrodzenia z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych nie stanowi podstawy do naliczania składek ZUS. Ani spółka, ani wspólnik ich nie odprowadzają.

Na co uważać przy wprowadzeniu odpowiednich zapisów do umowy spółki?

Praktyka stosowania art. 176 Kodeksu Spółek Handlowych nie została jeszcze ugruntowana – nie ma pewności, jak organy będą weryfikować wykonywanie powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Z pewnością należy rozgraniczyć obowiązki wspólnika oraz członka zarządu – nie mogą się one na siebie nakładać. Trzeba też zwrócić szczególną uwagę na rozdzielenie zakresu obowiązków z naciskiem na m.in. funkcje kontrolne czy nadzorcze. Świadczenia takie muszą mieć charakter niematerialny tzn., mogą przybrać formę usług doradczych bądź np. księgowych. Świadczenia muszą być realizowane w sposób powtarzający się np. co dwa tygodnie, raz na kwartał lub okresowo w wybrane dni.