Grupy VAT – jednak od 2023 r.?

Slim VAT

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT wprowadzoną „Polskim Ładem” Grupy VAT miały powstawać już od lipca bieżącego roku. Ministerstwo Finansów zaproponowało jednak przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów odnoszących się do Grup VAT na 1 stycznia 2023 r. Odroczenie przepisów zaproponowano w ustawie o automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową, która obecnie jest w Senacie (druk nr 701).

Czym jest grupa VAT?

Celem przepisów o Grupach VAT jest umożliwienie podmiotom powiązanym finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie wspólnego rozliczania dla potrzeb podatku od towarów i usług. Stosowanie rozwiązanie będzie dobrowolne. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi w polskim systemie prawnym regulacjami podatnicy powiązani rozliczani są odrębnie. Czynności dokonywane w ramach powiązanych podmiotów są dokumentowane fakturami VAT, a każdy z nich odrębnie składa plik JPK_VAT, który zawiera w sobie deklarację VAT i ewidencję.

Znaczenie grupy VAT

Fundamentalny charakter dla funkcjonowania grup VAT ma regulacja przewidująca, że dostawy towarów i świadczenie usług przez podmioty należące do tej grupy nie będą stanowić czynności podlegających opodatkowaniu. Oznacza to neutralność podatkową wewnątrz grupy VAT. Dany podatnik będzie mógł być członkiem tylko jednej grupy VAT. Mimo to, odroczenie wejścia w życie regulacji dot. Grup VAT należałoby ocenić pozytywnie – zgłaszano szereg uwag do przepisów o grupach VAT, które do tej pory nie zostały wyjaśnione – między innymi sposobu rozliczeń w Grupach, w tym również w przypadku utraty statusu Grupy VAT w trakcie okresu rozliczeniowego.