Gratyfikacje dla zaszczepionych pracowników

pakiet medyczny

Wielu pracodawców zastanawia się nad wprowadzeniem dodatkowych benefitów dla osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Wśród prawników panuje ożywiona dyskusja, czy tego rodzaju gratyfikacje są dozwolone. Szczepienie są bowiem dobrowolne, zaś pracodawcom nie wolno stosować żadnych form dyskryminacji.

Przepisy kodeksu pracy w art. 18 (3b) wskazują, że za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a § 1, którego skutkiem jest w szczególności niekorzystne ukształtowanie innych warunków zatrudnienia, chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami. W ocenie autora, potrzeba ochrony pracowników, zapobieganie rozprzestrzeniania COVID-19 w zakładzie pracy jest takim obiektywnym powodem. Pracodawca nie może oczywiście odbierać dotychczasowych uprawnień osobom niezaszczepionym.  Natomiast może przyznawać bonusy tym pracownikom, którzy zdecydowali się na szczepienie.

Dziennik Gazeta Prawna powołuje się na stanowisko PIP, która stwierdziła, że pracodawca może m.in. udzielić dnia wolnego dla pracownika, które chce udać się na szczepienie. PIP nie odniósł się do innych gratyfikacji
i korzyści dla pracowników, niemniej jednak może to stanowić wskazówkę dopuszczającą tego rodzaju działania. Departament prawny Głównego Inspektoratu Pracy (GIP) uważa za celowe i zasadne jak najszersze poddawanie się pracowników dobrowolnym szczepieniom przeciw COVID-19 i przyznaje, że pracodawcy mogą zachęcać pracowników do poddania się szczepieniom, w szczególności organizując punkty szczepień w zakładach pracy lub przyznając pracownikom dodatkowy dzień wolny na szczepienie.

Inną sprawą jest natomiast żądanie dowodu szczepienia. Pracodawca nie może gromadzić danych osobowych
w postaci np., zaświadczenia o odbyciu szczepień. W celu weryfikacji, czy pracownik faktycznie przyjął szczepienie, może natomiast żądać okazania zaświadczenia. W żadnym wypadku nie powinien jednak takich zaświadczeń kserować, skanować, czy też utrwalać w innej formie.