Fundusze Europejskie – duża szansa dla obszaru Mazowieckiego Regionalnego

Tarcza 6.0. - Zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r.

Duża szansa dla obszaru Mazowieckiego Regionalnego

Obszar Mazowiecki Regionalny zamieszkuje około 2,3 mln osób, a w jego skład wchodzą 32 powiaty i 244 gminy. Region ten zaliczony został do regionów słabiej rozwiniętych w Unii Europejskiej. Dzięki temu samorządy, przedsiębiorcy, czy organizacje pozarządowe będą mogły liczyć nawet na 85 procent dofinansowania kosztów projektów (dla porównania obecnie poziom ten wynosi 80%). W sumie pula wsparcia dla tego obszaru wyniesie 1,9 mld euro. Będą to środki zarezerwowane w programie regionalnym (1,5 mld euro) oraz programie skierowanym do Polski Wschodniej (418 mln euro).

Fundusze unijne dla regionu Stołecznego.

Propozycja wsparcia dla Warszawy i okolic wynosi 157 mln euro. Zgodnie z projektem Umowy Partnerstwa 111,5 mln euro rozdysponowane zostanie w ramach programu regionalnego. Pozostała część (45 mln euro) pochodzić będzie z programów krajowych. Tak niewielkie wsparcie utrudni realizację celów polityki spójności, może się również przyczynić się do pogłębiania różnic w rozwoju gospodarczym w przypadku biedniejszych powiatów. Dodatkowo, samorządy i inne podmioty z tego obszaru będą musiały mierzyć się z koniecznością zgromadzenia zdecydowanie większego wkładu własnego na realizację projektów (poziom dofinansowania dla regionu lepiej rozwiniętego może wynieść średnio do 50 procent kosztów projektów), co będzie dodatkowym wyzwaniem. Dlatego podczas konsultacji społecznych Marszałek Adam Struzik postulował zwiększenie przyznanej puli funduszy europejskich oraz możliwość dodatkowego współfinansowania projektów ze środków budżetu państwa.

Region warszawski stołeczny zamieszkiwany przez około 3 mln obywateli obejmuje Warszawę, 9 okolicznych powiatów i w sumie 70 gmin (powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński). Obszar ten jest motorem gospodarki Mazowsza oraz całej Polski, generując ponad 17% PKB kraju. Trzeba jednak pamiętać, że region jest bardzo zróżnicowany pod względem rozwojowym, a wielu jego obszarom bliżej jest do biedniejszej części województwa niż Warszawy. Co więcej, biorąc pod uwagę poziom innowacyjności na tle innych regionów UE warszawski stołeczny wciąż wymaga dużych inwestycji wspierających realizację celu Bardziej Inteligentna Europa (zgodnie z badaniem Regional Innovation Scoreboard realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej region warszawski stołeczny należy do grona umiarkowanych innowatorów i zajmuje 138 pozycję w UE).

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt: consulting@madejczyk.biz