Fundusz w celu wsparcia praw własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Nowe postępowanie o zatwierdzenie układu

Fundusz dla MŚP The Ideas Powered for Business to program przyznawania dotacji utworzony w celu wsparcia praw własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) europejskich. SME Fund (fundusz dla MŚP) to inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Fundusz dla MŚP będzie działać od 10 stycznia 2022 r. do 16 grudnia2022 r.

Ilość środków jest ograniczona, więc dotacje przyznaje się zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Dlaczego ochrona własności intelektualnej jest konieczna?

W erze cyfrowej ochrona własności intelektualnej jest niezbędna. Jest to jedyny zgodny z prawem sposób, by nie dopuścić do kopiowania lub wykorzystania swoich unikatowych pomysłów, produktów lub usług bez pozwolenia. Ochrona własności intelektualnej może obejmować różne aktywa, na przykład znaki towarowe, wzory, patenty, tożsamość firmy, produkty, usługi i procesy.

Kto może skorzystać z funduszu dla MŚP

Fundusz dla MŚP oferuje wsparcie finansowe dla MŚP  z siedzibą w Unii Europejskiej. Wniosek może złożyć właściciel unijnego MŚP, pracownik lub upoważniony przedstawiciel działający w jego imieniu. Dotacje są zawsze przekazywane bezpośrednio do MŚP.

Jak działa Fundusz dla MŚP:

Proces składania wniosku jest prosty. Przede wszystkim należy przygotować wymienione poniżej dokumenty. Muszą one być w formacie PDF (akceptujemy papierowe wersje dokumentów zeskanowane w formacie PDF). Każdy z przedłożonych dokumentów musi być czytelny i niezabezpieczony hasłem.

  • Wyciąg z rachunku bankowego przedsiębiorstwa zawierający następujące dane: nazwa przedsiębiorstwa jako posiadacza rachunku, pełny numer IBAN wraz z kodem kraju oraz kod BIC/SWIFT.
  • Należy przestawić zaświadczenie VAT lub zaświadczenie o posiadaniu krajowego numeru rejestracji wydane przez właściwy organ krajowy.
  • Jeżeli MŚP jest reprezentowane przez przedstawiciela lub jeżeli jest się przedstawicielem działającym w imieniu MŚP, należy złożyć „Oświadczenie” podpisane przez upoważnionego właściciela lub pracownika MŚP.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt consulting@madejczyk.biz